VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goede vooruitzichten

Aandeelhouders hadden weinig te klagen. Bam heeft een recordjaar achter de rug en de huidige vooruitzichten zijn gunstig. Bam is in Nederland, waar circa 45 procent van de omzet wordt behaald, het grootste bouwbedrijf. Alleen hier vindt nog woningbouw op enige schaal plaats. Elders gaat het merendeels om infrastructurele activiteiten, zoals wegenbouw, energie en telecom, alsmede utiliteitsbouw.Groot-Brittannië is goed voor ruim een kwart van de omzet.

Verder opereert Bam nog in België, Ierland en Duitsland. Niet meer in de Verenigde Staten. In antwoord op een vraag van de VEB over het afstoten van de Amerikaanse belangen zei bestuursvoorzitter Joop van Oosten dat de activiteiten in dat land te klein waren in verhouding tot het risico en de managementaandacht.

Bam blijft overigens wel degelijk actief buiten de genoemde vijf Europese landen via de dochters Interbeton en Tebodin, met name in aantrekkelijke nichemarkten op het gebied van infrastructurele werken en consultancy, vooral in Azië en Afrika. Deze dochters hebben zeker geen status aparte, maar zijn een integraal deel van het concern. In vier van de vijf Europese landen waren de resultaten zeer positief, terwijl in Duitsland – na een aantal jaren misère – het break-evenpunt vrijwel werd bereikt. Toch bleef Van Oosten over dat land nog voorzichtig: “Eerst duidelijk bewijzen dat het leed geleden is”.

Gevraagd naar recente berichten over eventuele verkoop van het 21 procent belang in de goed renderende internationale baggeronderneming Van Oord bleef het antwoord enigszins vaag. “De resultaten van deze deelneming zijn uitstekend. We werken veel met hen samen. Maar het is een minderheidsbelang en dus hebben we weinig zeggenschap. Algehele acquisitie door ons zal de familie die de meerderheid heeft, nooit willen. De besprekingen nemen veel tijd en we moeten rekening houden met de aandeelhoudersovereenkomst.” Op de vraag naar aanwending van een eventuele verkoopopbrengst – nieuwe activiteiten, een acquisitie of versterking van de solvabiliteit – wilde hij daarom ook niet antwoorden.

De solvabiliteit is thans nog geen 20 procent en de marge nauwelijks 4 procent. Maar op de opmerking dat deze percentages toch wel laag zijn en weinig armslag laten, antwoordde het bestuur dat ze zeker aanvaardbaar zijn, al is verhoging zeker welkom. Over de vooruitzichten bleef Van Oosten, zoals gebruikelijk, voorzichtig. Deze zijn gunstig, de orderportefeuille is goed met verhoogde kwaliteit en een nettowinst van 250 miljoen euro (lager dus dan over 2007) is zeker haalbaar.

Door een computerstoring moest de registratie bij binnenkomst handmatig geschieden. De aandeelhoudersvergadering begon daarom een kwartier te laat. Gelukkig werkte de elektronica wel bij de besluitvorming. Van de tien agendapunten waarover besluitvorming vereist was, leverden er zeven het bijna genante percentage van ruim 99 vóór op. Alleen bij de uitgiftemachtiging van gewone en financieringspreferente aandelen was het 85 procent. Echter, bij de verlenging van de reeds bestaande optie om desgewenst tijdelijk beschermingsaandelen uit te geven stemde slechts 55 procent voor en 40 procent tegen. Een nadeel van elektronische stemming is dat de tegenstemmen niet werden toegelicht.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net