VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Jaar van uitharden

De nieuwe ceo Joop van Oosten ziet het vooral als zijn taak om na de sterke groei in de afgelopen tien jaar, waarin de omzet vooral door acquisities is vertienvoudigd, de synergie te verbeteren. Het margedoel is 3,5 procent in 2007 (2005: 2,9%). Verder wordt de solvabiliteit verbeterd naar circa 20 procent door winstinhouding. De dividend- payout bedraagt nu 32 procent, het beleid maakt het mogelijk maximaal 50 procent uit te keren.
Eind 2006 komt de directie met een nieuwe groeistrategie. Daarop vooruitlopend gaf Van Oosten aan verder te willen uitbreiden in de vastgoedsector en Bam Techniek te willen versterken door de aankoop van een installatiebedrijf.

Groot-Brittannië en vooral de Verenigde Staten moeten thuismarkten worden; zij generen nu 31 procent van de omzet met hoge marges. In Nederland waar Bam 50 procent van zijn omzet haalt, is forse uitbreiding niet mogelijk gezien de mededingingsregels. Op Duitsland heeft de directie zich in 2005 gewoon verkeken, deze erfenis van HBG heeft al honderden miljoenen gekost. Als er weer winst gemaakt wordt, zal deze fiscaal gelimiteerd gecompenseerd kunnen worden. Cfo Ruis deelde mee dat er eind 2005 weer schoon schip is gemaakt met als gevolg 27 miljoen euro verlies. Aan voorspellingen voor Duitsland waagde Van Oosten zich niet, maar Bam zal zich zeker niet terugtrekken uit dit belangrijke EU-land.

Bam PPP, de werkmaatschappij voor publiek-private samenwerking, maakt nog verlies door de lange voorbereidingstijd van de tenders. Projecten in uitvoering van in totaal 307 miljoen euro zijn echter winstgevend. Aan pps-vorderingen staat 529 miljoen euro op de balans, over hoe en wanneer deze als onderpand gebruikt zullen worden (securitisatie) wil Van Oosten zich niet uitlaten. De vooruitzichten voor deze manier van samenwerking zijn goed, de opdrachtgever geeft veel uithanden, maar behoud de regie. Kosten voor te late opleveringen zoals bij de HSL zouden dan niet voorkomen of verhaald kunnen worden. Een parel onder de vele werkmaatschappijen is advies- & ingenieursbureau Tebodin dat internationaal opereert met een resultaat van 17,2 miljoen euro en een marge van 10,4 procent.

Voor 2006 wordt een winst verwacht van circa 173 miljoen euro inclusief het overgenomen AM. Deze voorspelling is zeer conservatief gezien de positieve ontwikkelingen op de bouwmarkt. Via de baggermarkt waar de komende jaren uitstekende resultaten verwacht worden, zal het belang van 21 procent in baggeraar Van Oord stijgende dividendinkomsten geven. De publicatie van de eerstekwartaalcijfers is op 1 juni, de aandelen zijn dan al 1:5 gesplitst om de verhandelbaarheid te bevorderen.

Een dissonant voor de VEB vormde de benoeming van de net afgetreden ceo Van Vonno tot zevende commissaris. Zijn kwaliteiten worden onderschreven, maar hij is niet onafhankelijk. Het VEB voorstel voor een afkoelingsperiode van twee jaar vond geen gehoor.