VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Quo vadis?

Met 290 volmachten, 135.391 stemmen en vele vragen trok de VEB naar de aandeelhouders-vergadering van TNT. Er heerst veel onzekerheid rond het concern. Aandeelhouders weten niet wat hen te wachten staat en verlangen informatie en helderheid. Die kwam er ondanks indringend doorvragen niet.

Bijvoorbeeld wat betreft de belastingclaim. Tot op de dag van de vergadering was sprake van een voorwaardelijke verplichting van 150 á 550 miljoen euro. Tijdens de vergadering haalde bestuursvoorzitter Peter Bakker plotseling een bedrag van 100 á 250 miljoen euro uit zijn hoge hoed. De VEB deed alles om de naam van verantwoordelijke bestuurder boven tafel te krijgen. Tevergeefs. De suggestie dat de per 31 maart met een afkoopsom van 1,8 miljoen euro vertrokken cfo Jan Haars er iets mee te maken zou kunnen hebben, werd van de hand gewezen. Hij vertrok volgens Bakker wegens verschil van inzicht. Ook over de verjaring van de claim kwam geen duidelijkheid. Men hoopt de kwestie eind 2006 af te ronden. De VEB vroeg president-commissaris Jan Hommen dan maatregelen te treffen inzake de verantwoordelijke bestuurders. Wordt vervolgd.

Op de vraag wat de liberalisering van de postmarkt in 2008, naast het verlies van het monopolie, voor effect zal hebben op de marge kwam geen verwachtingscijfer. De marge slonk al van 20,7 procent in 2004 tot 19,5 procent in 2005. Voor dit jaar wordt 18 procent verwacht. De krimpende markt door onder meer e-mail en internetbankieren en de komst van meer concurrentie, zoals Sandd en Selekt Mail, zullen de postmarkt minder rendabel en moeilijker maken. Vrije markt is onlosmakelijk verbonden met innovaties en plannen om de concurrentiepositie veilig te stellen. Posttopman Harry Koorstra noemde er één. En Bakker heeft masterplannen "kostenbesparingen". Of dat voldoende zal zijn, zal blijken. TNT gaat intussen door met strategische overnames en uitbreiding in China, India en Azië en versterking van haar positie in Europa.

TNT is doende de logistieke divisie te verkopen voor naar schatting 1,5 miljard euro. De verkoopopbrengst zal aangewend worden voor de inkoop van aandelen die ingetrokken zullen worden met als resultaat koersstijging. TNT heeft op de logistieke markt slagen gemist en ziet er geen heil meer in. Op de vraag of zich al kandidaten gemeld hadden, kwam geen antwoord. De grootste mislukking bij logistiek zijn de te duur gekochte Franse activiteiten die zijn afgestoten met een verlies van 154 miljoen euro. De melkkoe bij TNT is de postdivisie. Bij de expressdivisie is de marge zo’n 10 procent lager. Maar het concern denkt niet aan afsplitsing en verkoop zoals bij logistiek. Of een eventuele overnemer er ook zo over denkt is de vraag. Aan speculaties geen gebrek.

Het Europese Hof heeft de Staat gezegd haar gouden aandeel in TNT op te geven. Ook dat is olie op het overnamevuur. De Staat die in de vergadering vertegenwoordigd werd, heeft al een aanzienlijk belang afgestoten en gaat daarmee door. Het dividend werd met 10,5 procent verhoogd tot 0,63 euro per aandeel.