VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succesvolle integratie

Bam is tweeënhalf jaar na de overname van HBG een solide bouwer met een stijging van het operationele resultaat met 37 procent. De integratie is succesvol afgerond. In Nederland wordt één naam en logo gebruikt, waardoor de commerciële slagkracht sterk is verbeterd. In 2005 is nog een synergie-effect van circa 12,5 miljoen euro te verwachten. De herfinanciering is afgerond en er is een schikking inzake de bouwfraude, waarmee het totaal aan boetes komt op 67 miljoen euro in twee jaar. Bestuursvoorzitter Van Vonno verwacht verder geen claims meer, misschien enige compensatie richting gemeenten.

De integratie heeft zestig regiodirecteuren van HBG de kop gekost, want zij pasten niet in de Bam-cultuur en de aangepaste wijze van zaken doen bij aanbestedingen. Zorgenkind blijft Duitsland, goed voor 12 procent van de omzet, waar een verlies werd geleden van 12 miljoen euro, aanzienlijk meer dan voorspeld. Vooral de utiliteitstak van Wayss & Freytag loop slecht, de bouw krimpt al tien jaar in Duitsland. W&F is verder al tien jaar aan het procederen over de slechte constructie van het Bondsdaggebouw en sinds 2003 zijn er problemen met achterstallige huur. Deze zaken betreffen tientallen miljoenen euro’s, maar Bam vindt een voorziening niet nodig. De groep heeft vooral in Duitsland grote compensabele verliezen die voor nul op de balans staan.

De Amerikaanse divisie infrastructuur schrijft weer zwarte cijfers. Groot-Brittannië en Ierland draaien uitstekend, mede door het goede economische klimaat. In Nederland, waar circa 50 procent van de omzet gerealiseerd wordt, draagt vooral de woningbouw bij aan het resultaat. De vooruitzichten zijn goed en Bam beschikt over locaties waar nog 25.000 woningen gebouwd kunnen worden. Bam Techniek, eveneens een voornamelijk Nederlandse activiteit, boekte zowel een lagere omzet als een lager resultaat en de vooruitzichten blijven slecht door stagnatie in de utiliteitsbouw.

Bam geeft geen financiële doelstellingen maar bij de bespreking van het dividendbeleid, met een pay-out van 30 à 50 procent, werd duidelijk dat de ingehouden winst vooral ingezet wordt voor het versterken van de solvabiliteit van 16 procent in 2004 naar 20-25 procent. In 2005 zullen door de aankoop van enkele tunnelboormachines de investeringen 20 miljoen euro boven de afschrijvingen uitkomen. Zij zijn nodig voor de aanleg van tunnels in onder andere Luxemburg en München.
Van Vonno gaat eind 2005 met pensioen. Hij is dan 23 jaar bestuursvoorzitter geweest en in die tijd groeide het bedrijf in omzet van 200 miljoen naar 7,5 miljard euro. Zijn opvolger Joop van Oosten, al acht jaar medebestuurder, ziet het vooral als zijn taak de marge op te krikken van 2,4 procent in 2004 naar 3,5 procent. Ook de verdere integratie, vooral op het terrein van kennisuitwisseling, is voor hem een uitdaging.

De vooruitzichten blijven ongewijzigd, namelijk een stabiele omzet en een nettowinst op het niveau van 90 à 100 miljoen euro gebaseerd op Nederlandse grondslagen. Op de constatering dat de sterk gestegen koers betere vooruitzichten reflecteert, is het commentaar van Van Vonno dat de koers-winstverhouding marktconform is.