VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oranjegevoel en rode kaart

De door 229 aandeelhouders bijgewoonde jaarvergadering was de laatste onder de oude concernnaam TPG. Voortaan opereren de drie divisies onder dezelfde merknaam TNT, de vooral buiten Nederland veruit bekendste benaming. Gefaseerd wordt ook het in ons land vertrouwde rood van TPG Post vervangen door het TNT-oranje van de divisies Express en Logistiek.

De resultaten over 2004 waren goed met een recordomzet, een margeverbetering in alledrie de divisies en een sterke operationele kasstroom. Maar op één punt hadden aandeelhouders geen oranjegevoel en verdiende TPG een rode kaart. Naast het uitvoerige Engelstalige jaarverslag, inclusief jaarrekening en het in de Verenigde Staten voorgeschreven Form 20F, was er geen Nederlandse vertaling. Er was zelfs geen goed verkort jaarverslag, alleen een zeer summier overzicht dat bovendien niet eens bij de zaalingang beschikbaar was. Beterschap werd beloofd.
Dat TPG, met president-commissaris Morris Tabaksblat, ruimschoots voldoet aan de corporate-governancecode wekt geen verbazing. Echter, de VEB is zoals bekend tegen toekenning van gratis aandelen aan bestuursleden en stemde dan ook tegen dit agendapunt. Deze aandelen zijn overigens wel gebonden aan behoorlijke prestatiecriteria, zodat volgens commissarissen de positie van bestuursleden meer in lijn komt met die van aandeelhouders.

Veel aandacht kreeg de nu qua omzet kleinste divisie Post, overigens nog wel verantwoordelijk voor veruit het grootste deel van het bedrijfsresultaat. Uiteraard heeft Post te kampen met volumedalingen, vooral bij geadresseerde post door e-mail en internet, en door toenemende concurrentie bij verdere liberalisering. Maar de ambitie blijft onverminderd om het eerste pan-Europese postbedrijf en het tweede in de grote landen te worden.
Volgens bestuursvoorzitter Peter Bakker is TPG goed gepositioneerd voor de verwachte Europese consolidatieslag bij verdere liberalisering.

Over het mislukken van de beoogde deelneming in Denemarken was hij wel wat teleurgesteld, maar er zijn in Europa nog andere mogelijkheden. Postdiensten worden via joint ventures ook op wereldwijde schaal geleverd en naast het fysieke postvervoer worden ook diensten ontwikkeld op het gebied van elektronische informatiestromen, zoals data- en documentmanagement, waaronder internetbankieren.
Ambities bestaan ook bij de qua omzet grootste divisie Express: doel is nummer één in Europa bij zakelijke zendingen en een leidende positie in opkomende markten zoals Latijns-Amerika (Brazilië), het Midden-Oosten, India en vooral China, dat een tweede thuismarkt moet worden. Financiële doelstellingen voor de divisie zijn 5 à 10 procent groei op lange termijn en 10 procent marge in 2007.

De divisie Logistiek was in 2003 een zorgenkindje, maar in 2004 kwamen drie van de vier grootste businessunits weer in zwarte cijfers. Alleen Frankrijk, hoewel verbeterd, bleef nog achter bij de verwachting. De oorzaak daarvan werd niet duidelijk gemaakt. Een flinke versterking kreeg de divisie door acquisitie van het Zweedse Wilson, gespecialiseerd in vrachtmanagement, een belangrijke schakel in de toeleveringsketen. Ook Logistiek is gericht op wereldwijd leiderschap in enkele geselecteerde logistieke sectoren, op termijn leidend tot 10 procent omzetgroei en 4 à 6 procent marge. Evenals bij Express en deels Post speelt ook hier China een belangrijke rol in de groeiambities.