VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rustiger vaarwater

De ruim zeventig aanwezige aandeelhouders ontmoeten op de aandeelhoudersvergadering een optimistisch gestemd bestuur, onder leiding van een gedreven Wim van Vonno. Na de spectaculaire overname van HBG was de timing voor herfinanciering hoogst ongelukkig. De onrust op de financiële markten gecombineerd met een terugloop van de baggermarkt, die de verkoop van de baggerdivisie bemoeilijkte, heeft weliswaar geld gekost, maar een debacle kon worden vermeden.

Een opgelucht bestuur ziet met een bedrijf van Europese schaal nu ruime mogelijkheden om via reorganisatie en benutting van nieuwe synergie de winstmarge significant te verbeteren. Wel hangt natuurlijk de bouwfraude, met naar verwachting opnieuw een boete in 2004, als een donkere wolk boven het concern.

Bedrijfsmatig is het jaar 2003 niet slecht verlopen. De integratie van het oude Bam met HBG ligt op schema met nieuwe directies in de gecombineerde werkmaatschappijen en een reeds geïntegreerde inkoop en materieeldienst. Zonder de NMA-boete van ruim 27 miljoen euro zou het bedrijfsresultaat (ebit) praktisch verdubbeld zijn bij ruim verdubbelde omzet. De NMA-boete werd overigens fifty-fifty aan Bam en HBG toegerekend. Zorgelijk blijft ook nog de lage solvabiliteit die wel verbeterde van 10,5 procent eigen vermogen als percentage van de activa in 2002 tot veertien procent in 2003. Hierbij moet men echter wel bedenken dat de geactiveerde goodwill groter is dan het eigen vermogen.

De verwachtingen voor 2004 zijn een nettowinst vóór NMA-boete van 75 á 85 miljoen euro (83 miljoen in 2003) bij een lichte omzetdaling van 7,8 tot 7,0 miljoen euro. De orderportefeuille bleef redelijk op peil. Op middellange termijn streeft Bam naar een verdubbeling van het resultaat voor belasting en goodwillafschrijving tot 3,5 procent bij een geplande autonome groei. Deze doelstelling is niet erg ambitieus daar de collega’s VWS en Heymans er al jaren ruim boven zitten. Men denkt dit resultaat te behalen door zich in de keten ontwerp-ontwikkeling-bouw-onderhoud meer te richten op fases 1,2 en 4. Op dit moment zijn de marges nog flinterdun, variërend van 0,4 procent in Duitsland, waar Wayss & Freitag overigens eindelijk ‘break even’ was, via 2,7 procent in Nederland tot 3,9 procent in Groot-Brittannië.

Bam wil de code-Tabaksblat zo nauwkeurig mogelijk naleven. Decertificering van aandelen wordt overwogen en men wil in de loop van 2004 een vergadering van certificaathouders bijeen roepen. Op grond van zijn contract met Dragados is afscheid genomen van Carel Jan Reigersman voor een bedrage van 3,5 miljoen euro. Hierin was verdisconteerd het recht op doorbetaling van salaris tot zestig jaar plus een pre-pensioenregeling, waarvoor nog niet gestort was. Ook de commissarissen Kleiterp en Van Dijck namen afscheid. Gert Jan Kramer, tot september 2004 nog CEO van Fugro, is benoemd als nieuwe president-commissaris.