VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gedwongen verkoop BHD

Bouwconcern Bam Groep heeft toestemming gekregen van haar aandeelhouders om de baggeractiviteiten Ballast Ham Dredging (BHD) te verkopen aan de kleinere concurrent Van Oord. Volgens Bam wordt BHD op 427 miljoen gewaardeerd. Dat bedrag is opgebouwd uit een contant bedrag van 260 miljoen euro, 70 miljoen preferente aandelen Van Oord en een belang van 21,5 procent in de nieuwe combinatie BHD-Van Oord dat wordt gewaardeerd op 97 miljoen euro.

De timing van de verkoop is niet optimaal, aangezien de baggersector lijdt onder de mindere conjunctuur en onder het conflict over zandwinning tussen Singapore en Indonesië. Bam was echter gedwongen de baggeractiviteiten te verkopen om het overbruggingskrediet van 750 miljoen euro, dat op 31 oktober afliep, af te lossen.

De verkoopopbrengst maakt duidelijk dat het eenderde belang BHD dat vorig jaar werd overgenomen van Ballast Nedam, veel te duur is gekocht. Bam betaalde als gevolg van de door HBG verstrekte putoptie 210 miljoen euro, 68 miljoen meer dan dit belang nu waard is. Het wanbeleid van de ‘voormalige’ HBG-directie heeft aandeelhouders dus ten minste 68 miljoen euro gekost. President-commissaris Kleiterp van Bam gaf ten aanzien van die berekening aan dat daar “geen speld tussen te krijgen was”.

De verkoop van BHD zorgt voor een versterking van de balans. De solvabiliteit stijgt van dertien tot achttien à negentien procent. Van de 598 miljoen euro goodwill die Bam voor HBG heeft betaald, wordt slechts 105 miljoen euro toegerekend aan BHD. Dat is opmerkelijk laag – BHD was verreweg het best renderende onderdeel van HBG – maar het voorkomt dat Bam nu een extra afboeking op de goodwill moet doen.

Voor de winst-en-verliesrekening is het effect negatief. De prognose voor 2003 – een nettowinst van tachtig miljoen euro – wordt gehandhaafd, maar dat is inclusief BHD. Uitgaande van een nettowinst in 2004 van dertig miljoen euro voor BHD en tien miljoen euro voor Van Oord zou het negatieve effect van deze transactie op de winst van Bam 3,5 miljoen euro negatief zijn. Dit rekenvoorbeeld zou tot een winstdaling van 4,5 procent leiden. Daar staat volgens topman Van Vonno tegenover dat de bouwactiviteiten van HBG beter presteren dan verwacht.

Hoewel de solvabiliteit verbetert, is de doelstelling van 25 procent nog ver weg. Van Vonno denkt met winstinhouding in twee à drie jaar op dat gewenste niveau te komen. Daarbij moet bovendien de HBG-acquisitie worden geabsorbeerd en de winstmarge van de huidige 2,4 procent naar 3,5 à 4,0 procent te worden gebracht. Tot die tijd worden geen grote acquisities voorzien, worden de Europese ambities in de ijskast gezet en is inkoop van de peperdure preferente aandelen niet aan de orde. Dat lijkt voor aandeelhouders op het eerste gezicht ongunstig. Als de margedoelstelling echter wordt gehaald betekent dit een winststijging van vijftig procent, waarop de beurskoers ongetwijfeld positief zal reageren.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net