VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Smet op blazoen

Ondanks een gehalveerde winst van driehonderd
miljoen euro, het laagste resultaat van de laatste vijf jaar, verhoogt TPG het dividend met twintig procent. Een pay-out van zeventig procent bij een norm van
veertig procent. Maar TPG had ook heel wat goed te maken bij de aandeelhouders die wachten op de waardestijging van hun aandelen. De magere cijfers zijn te wijten aan hoge pensioenlasten, herstructureringskosten bij Logistiek,
afschrijving op goodwill van 183 miljoen euro, wisselkoerseffecten en een voorziening van 59 miljoen euro voor een claim van de belastingdienst in het
Verenigd Koninkrijk.

Over deze laatste kwestie voelde de VEB het bestuur aan de
tand. Bestuursvoorzitter Peter Bakker was destijds CFO en dus verantwoordelijk.
Het is dan geen belasting- of boekhoudschandaal, het is toch een smet op het
blazoen van TPG. De jaarrekening moest er zelfs voor uitgesteld worden. Het
bestuur ging met een uitgebreide verklaring diep door de knieën, maar de exacte
aard van de onregelmatigheden kwam niet boven tafel. Een diepgaand onderzoek
loopt.

Een mix van concurrentie, verdringing van briefpost door elektronische media
en de economische cyclus veroorzaakte een omzetdaling bij de Post met 2,5
procent en de stagnatie van de omzetgroei van het totale bedrijf. TPG verwacht
tot 2010 ten minste twintig procent postvolume te verliezen. Om de marge op peil
te houden is een kostenbesparing van driehonderd miljoen euro nodig, want de
posttarieven zijn tot tenminste 2007 bevroren. De Post is met een bijdrage van
99,9 procent aan het bedrijfsresultaat de geldmachine van de groep. De bijdrage
van de andere melkkoe Express aan de winst wordt door het verlieslijdende
Logistiek tenietgedaan. Logistiek moet in 2005 financieel gezond zijn, anders
volgen er ingrijpende maatregelen.

TPG wil op meerdere punten afwijken van de code-Tabaksblat. Zo wordt niet
voldaan aan de regels voor afkoopsommen van bestuurders en voor variabele
beloning. De VEB trok hierover aan de bel en het debat werd aangescherpt toen
het beloningsbeleid aan de orde kwam. Ondanks de uitgebreide beschrijving van
dertien bladzijden in het jaarverslag en de uitleg door commissaris Rolf
Stomberg bleven de consequenties van de regeling zo vaag dat de VEB tegenstemde.
De beloningsspiraal omhoog en de onduidelijke doelstellingen maken controle
vooraf van de financiële effecten onmogelijk. Vorig jaar beloofde het bestuur de
beloning van de raad van bestuur in 2003 in de hand te houden. De uitgaven,
inclusief afkoopsommen, stegen echter van 7,2 miljoen euro naar 13,9 miljoen
euro.

In het voorstel tot statutenwijziging stond een vrijwaringclausule voor
zittende en voormalige leden van de raden van bestuur en commissarissen. De
aansprakelijkheid van bestuurders wordt daarmee tot nul gereduceerd, ook voor
feiten begaan buiten de functie. De VEB vond dit artikel niet genuanceerd genoeg
en stemde tegen.
TPG wil overgaan tot een jaarverslaggeving in het Engels. Op verzoek van de
VEB komt er ook een Nederlandse versie beschikbaar.