VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op zoekt naar centjes

BAM is na de overname van HBG inmiddels de grootste bouwer van Nederland. De overnameprijs van HBG van 710 miljoen euro was ruim twee maal de beurswaarde van BAM. Daarbij kwam bij dat BAM verplicht was het eenderde baggerbelang van partner Ballast Nedam voor 210 miljoen over te nemen en daardoor haar concurrent te redden van faillissement. BAM kreeg van haar banken een overbruggingskrediet van 750 miljoen, lopend tot 30 oktober 2003.

De vragen in de aandeelhoudersvergadering gingen vooral over de overname van HBG. Aangezien de bouwactiviteiten van HBG en in mindere mate BAM laagrenderend zijn, kan een verbetering van de marge een aanzienlijke winststijging betekenen. Er is dus genoeg potentieel, maar de financiële situatie is momenteel zorgwekkend. Bestuursvoorzitter Van Vonno gaf toe dat de overname “veel centjes” had gekost en dat ze op dit moment “arm” waren, maar desondanks is BAM wel gezond.

De gewone en preferente aandelenemissie van eind 2002 leverde BAM wel 250 miljoen op, maar ING bleef met de meerderheid van de preferente aandelen zitten waardoor ING een groter dan gewenst belang in BAM houdt. Hierdoor resteert er nog 500 miljoen van het overbruggingskrediet. Hoewel baggeren het meest renderende onderdeel is van BAM, is (gedeeltelijke) verkoop eigenlijk de enige manier om het krediet afgelost te krijgen. Daarnaast heeft BAM al sinds vorig jaar een uitgifte van een achtergestelde lening aangekondigd, maar deze is nog niet gerealiseerd. De rest van de aflossing dient uit vrije kasstromen te komen.

Na de aankoop is de marktwaarde van de baggertak flink gedaald. Werd de baggertak vorig jaar nog op 630 miljoen begroot, nu lijkt een prijs van circa 500 meer realistisch. BAM had reeds aangekondigd een belang van vijftig procent te gaan verkopen. Op de vraag wat het scenario zou zijn als de verkoop van een deel van de baggertak of het plaatsen van de obligatielening niet lukt, was het antwoord dat er verdere desinvesteringen zullen volgen en dat de banken vast wel bereid waren om hun krediet te verlengen. Of adviesbureau Tebodin op de verkooplijst stond wilde Van Vonno nog steeds niet bekennen.

Wel werd duidelijk dat BAM ook genoegen neemt met een minderheidsaandeel in het baggerbedrijf. De solvabiliteit op basis van het garantievermogen was eind vorig jaar slechts twaalf procent, net boven het vereiste van de banken. Inmiddels zou de solvabiliteit enkele procentpunten zijn gestegen en na de beoogde aflossing van het overbruggingskrediet resteert nog steeds een magere achttien procent.

Daarnaast zijn er meer zorgen aan de horizon. Naast de algehele economische malaise die ook van invloed is op de marges van BAM, hebben aandeelhouders ook zorgen over de bouwfraude en de aanhoudende problemen in Duitsland. De verlaagde doelstelling van 3,5 à 4,0 procent marge lijkt daarom nog ver weg. Van Vonno verwachte nog dit jaar een boete van de NMa. De Duitse activiteiten maakten nog steeds geen winst, maar hiervoor zijn niet nog meer extra voorzieningen nodig. Voor oude HBG aandeelhouders klonk dit bekend in de oren, maar wellicht is het BAM-management wel in staat om winst te maken in Duitsland.

Maar er was ook goed nieuws. Nadat de nettowinst van het oude BAM-NBM vorig jaar met vijftien procent steeg, werd de verwachting voor een stijgende winst per aandeel voor 2003 gehandhaafd. De ebit van 200 miljoen voor de voormalige HBG-onderdelen die oud-HBG-topman Reigersman in 2001 had beloofd, was nog steeds haalbaar. Daarnaast kondigde BAM eerder die week aan dat de aandeelhoudersonvriendelijke Reigersman uit de raad van bestuur zal stappen, hoewel hij “nog steeds achter al zijn beslissingen staat”.