VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Serieuze invloed

Dat was aandeelhouders BAM toegezegd voor de aandeelhoudersvergadering die op 10 juli in het Amsterdamse Barbizon Hotel plaatsvond. De eerste vraag was naar de betekenis van die ‘serieuze invloed’. Indien aandeelhouders tegen de overname van HBG zouden stemmen, zou deze dan wel of niet doorgaan? President-commissaris Kleiterp gaf schoorvoetend toe dat de overname al gedaan was en dat een negatieve stemming in de aandeelhoudersvergadering daarop niet van invloed zou zijn. Wel zou de raad van commissarissen zich dan over haar positie beraden. Kleiterp stelde dat BAM NBM zelf voorstander van aandeelhoudersgoedkeuring was, maar dat verkoper Dragados – bijgestaan door Nederlandse juristen! – dat niet wilde. “Anders was de transactie niet doorgegaan”.


Topman Van Vonno gaf een toelichting op de merites van de overname. BAM NBM werd met HBG een Europese speler, de transactie zette het bedrijf vijf jaar vooruit in het consolidatiespel, de geografische mix was evenwichtiger en er was zeer veel ruimte voor margeverbetering. De mogelijkheid om HBG over te nemen was volgens Van Vonno een buitenkansje dat zich maar één keer voordeed. Bovendien betaalt BAM NBM 713 miljoen euro in plaats van de door Dragados betaalde 756 miljoen euro, nog afgezien van het Spaanse renteverlies van vier maanden. Dat de overnamesom eigenlijk een maatje te groot was voor BAM NBM – met een beurswaarde van 240 miljoen euro en 180 miljoen eigen vermogen – werd voor lief genomen. In zijn presentatie vergat Van Vonno per ongeluk de sheet over de financiering van de transactie, welke omissie een teken aan de wand bleek. BAM NBM belooft een hogere winst per aandeel voor en na afschrijving goodwill, maar blijft vaag over de financieringsmix. De helft van de overnamesom (circa 350 miljoen euro) wordt met bankleningen gefinancierd. Het garantievermogen moet eveneens met 350 miljoen worden versterkt, grotendeels door een aandelenemissie en voor een geringer deel in preferente aandelen en achtergestelde convertibles. Terugrekenend komen er ten opzichte van het uitstaande aantal van 10,4 miljoen aandelen nog eens 7 à 8 miljoen bij. BAM NBM vroeg (en kreeg) echter emissieruimte tot 40 miljoen gewone aandelen!

De boekhoudkundige samenvoeging van BAM NBM en HBG levert nog onverwachte lasten op. De andere behandeling van belastingkwesties vergt een afboeking bij HBG van 30 tot 40 miljoen euro en de ophoging van de voorzieningen vergt 50 à 100 miljoen euro. De op deze basis benaderde goodwill ligt rond de 500 miljoen euro, welk bedrag in 20 jaar wordt afgeschreven. De schokkende mededeling van Van Vonno dat de prestaties van HBG beneden de door dit bedrijf zelf gestelde prognoses lag, werd later bijgesteld. Die lagere resultaten werden door de extra voorzieningen veroorzaakt en de operationele ontwikkeling verliep volgens plan. De inderhaast weggesnelde journalist van persbureau Dow Jones kon zijn bericht nog net op tijd bijstellen.

Er werd uitgebreid gesproken over de benoeming van Reigersman tot vice-voorzitter van de nieuwe onderneming die BAM Groep gaat heten. Willem Burgers van het Orange Fund vroeg of Reigersman nu met middelen van aandeelhouders de cassatie zou bekostigen en wat de raad van commissarissen zou doen indien in cassatie het door de Ondernemingskamer uitgesproken oordeel van wanbeleid overeind zou blijven. Het BAM-bestuur benadrukte de wens om Reigersman – ten behoeve van een soepele integratie – in het bestuur op te nemen. De tegenargumenten zoals het uitgesproken wanbeleid, de verstoorde relatie met aandeelhouders, de matige operationele performance, de uitspraken van Reigersman tegen een combinatie met een Nederlandse bouwer, waren ondergeschikt aan de wens van een soepele integratie. Wel liet Kleiterp weten dat Van Vonno nog enkele jaren de onderneming zou leiden en dat er geen afspraken bestonden over diens opvolging.

Voorlopig tasten aandeelhouders BAM NBM nog in het duister over de gevolgen van de overname: de synergie, de financieringsstructuur, de toename van het aandelenkapitaal en het benaderde effect op de winst per aandeel. Van Vonno beloofde dat bij de aandelenemissie van september meer duidelijkheid op deze punten zou worden gegeven. Daarna – in het vierde kwartaal – wordt de activiteitenportefeuille tegen het licht gehouden en wordt de beslissing genomen of de deelname in baggeraar Ballast Ham Dredging en ingenieursbureau Tebodin binnen het concern blijven vallen. Die volgorde is onlogisch omdat de verkoop van het belang in BHD 400 tot 440 miljoen euro zou opleveren, ofwel 60 procent van de overnamesom. Joint venture partner Ballast Nedam heeft interesse in het tweederde belang, maar gezien het astronomische halfjaarverlies van 105 miljoen bij Ballast en het daardoor gehalveerde eigen vermogen lijkt dit bedrijf niet over de middelen te beschikken om HBG uit te kopen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net