VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wim Kok laat het afweten

In de Meervaart toont een groot aantal aandeelhouders belangstelling voor het reilen en zeilen van TPG, de oude PTT. Ondanks de zwakke economie en lagere volumes in 2002 kon bestuursvoorzitter Peter Bakker voor de sector Post een kleine winstgroei van 2,8 procent rapporteren, dankzij sterke kostenbeheersing. Over de resultaten van de sector Express (+6,3 procent ten opzichte van 2001) was het bestuur zeer enthousiast. De derde poot Logistiek leed onder een daling van de volumes bij klanten en droeg slechts acht procent bij aan het bedrijfsresultaat.

De groei van de fysieke post is eruit. TPG verwacht een daling van ongeveer 2,5 procent per jaar. Andere media rukken op en de concurrentie en liberalisering van de postmarkt komen eraan. De opkomst van elektronische communicatie is niet te stuiten. Steeds meer communicatie verloopt digitaal. TPG post rekent op een verlies aan volume van tenminste twintig procent in 2010. Om de marge te continueren moet er 320 miljoen euro bespaard worden. Dat eist een solide efficiency- en reorganisatieplan. Zo gaat de postbode eruit, of krijgt andere taken, en komt de goedkopere postbezorger in zijn plaats.

Naast besparingen zou een tariefsverhoging de winstmarge op peil kunnen houden, maar de regering heeft tot 2007 de posttarieven bevroren onder voorwaarde dat andere landen dit ook doen. In 2007 wil de regering de postmarkt volledig liberaliseren. De bevriezing van de tarieven tot 2007 geeft 150 miljoen euro minder rendement. Enerzijds betekent dit nog meer concurrentie voor TPG, anderzijds zal de Post steeds meer een op Europa gericht bedrijf worden met alle mogelijkheden en uitdagingen van dien. TPG is al actief in tweehonderd andere landen met 62 eigen vestigingen. TPG stelt zich in die ontwikkelingen flexibel op en innoveert flink. Voorbeeld is het omzetten van digitale data in fysieke post en andere, nieuwe waarde toevoegende diensten aan klanten. Het streven van TPG is gericht op versnelling van de groei, besparing op de kosten en verbetering van de kasstroom. Hoge ambities in deze economisch moeilijke tijden.
     
In 2003 moet TPG 110 miljoen euro bijstorten in het pensioenfonds dat een (te) optimistische rendementsdoelstelling had van negen procent, exclusief beheerskosten. Men mikt nu op 7,9 procent rendement.

Het in februari 2002 geïntroduceerde optieplan lokte pittige kritiek uit in de vergadering. De VEB zou het plan graag gebaseerd zien op de ontwikkeling van het nettoresultaat voor gewone aandeelhouders en niet op het bedrijfsresultaat, zoals nu.
     
De meeste kritiek ging in de richting van de raad van commissarissen bij het agendapunt benoeming van Wim Kok tot commissaris. De VEB nam het voortouw en vroeg voorzitter Tabaksblatt permissie om Kok enkele vragen te stellen om in het licht van zijn antwoorden te kunnen bepalen of hij ook voor de aandeelhouders de juiste man is voor het commissariaat. Tot ontsteltenis van de meeste aandeelhouders bleek Kok niet aanwezig. Reden voor de VEB en vele anderen om bezwaar aan te tekenen tegen de benoeming. Wat bij de voorzitter de opmerking uitlokte in de zin van “Uw bezwaar maakt niet uit, want wij commissarissen coöpteren de nieuwe leden”. Dat kwam hard aan bij de kapitaalverschaffers die dachten naar de aandeelhoudersvergadering gekomen te zijn om mee te beslissen.