VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

‘Pietje Post’ in perspectief

In het dorp waar ik woonde bezorgde sinds mensenheugenis tot tevredenheid van alle inwoners dezelfde man de post. Het hele dorp kent hem en noemt hem ‘Pietje Post’. Men associeert hem met de al 200 jaar bestaande PTT. Niet met TPG, de onderneming op het gebied van post, expres en logistiek, met wereldwijd ruim 138.000 medewerkers.

Aan de onbekendheid van de naam TPG gaat het bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter Peter Bakker iets doen. Was de post lange tijd een melkkoe, belangrijk voor de kasstroom, langzaamaan daalt het volume van de bezorging en wordt Pietje Post gepasseerd door e-mail en andere nieuwe technologische ontwikkelingen. Door besparingen en flexibilisering bij PTT-post tracht men de resultaten toch op peil te houden. Acquisities buiten Nederland worden nog steeds geremd door grote weerstand tegen de liberalisering in de andere Europese landen. Terwijl overnames voor de strategie heel belangrijk zijn.

TPG als geheel kende in 2001 goede en slechte tijden. Botsingen met de OPTA en de NMA, bedreigingen met Antrax, de extra beveiliging van luchttransport, kritiek op de sluiting van kantoren in de Nederlandse periferie, substitutie van fysieke post door elektronische vormen van communicatie, vertrek van de CED Ad Scheepsbouwer naar KPN, vertraging van de economie in Europa en de VS en een verlies van 28 miljoen euro in Australië eisten hun tol. Tot zover de slechte tijden. Het goede nieuws is dat, ondanks de economische tegenwind, de prognoses gehaald werden. Te weten groei van de nettowinst met ruim 20 procent en groei van de omzet met bijna 13 procent. De verwachting voor 2002 is een groei van de nettowinst van 5 - 10 procent. In het eerste kwartaal is het operationele bedrijfsresultaat verbeterd met 7,6 procent. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft de drie commissarisposten in de raad van commissarissen op. De staat houdt wel een pakket aandelen.

Tijdens de vergadering, die prettig en goed geleid werd door de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, de heer M. Tabaksblat, werd het dividend bepaald op 0,38 euro per gewoon aandeel. Het uitkeringspercentage in de toekomst zal 30 - 35 procent van de nettowinst bedragen. TPG is afgestapt van het keuzedividend en gaat over op uitkering in contanten. De beloning en optieregeling van de raad van bestuur kreeg veel aandacht en kritiek van de pensioenfondsen. Nieuws was er verder op de algemene aandeelhoudersvergadering met de mededeling dat TPG (eindelijk) een nieuwe financiële directeur gevonden heeft. Per 1 augustus is de heer ir. Jan Haars benoemd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net