VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Successstory

De door 158 aandeelhouders bijgewoonde jaarvergadering vond plaats in een wat ongewone ambiance: een grote bedrijfshal in het postsorteercentrum in het westelijk havengebied. TPG presenteerde een successtory met weer een recordjaar. In alle drie divisies steeg de omzet en meer nog de winst, gepaard gaande met hogere marges.

De Postdivisie is nu de tweede qua omzet (37 procent), maar veruit de grootste qua bedrijfsresultaat (70 procent) en veruit de hoogste marge (21 procent). TPG claimt het meest winstgevende postbedrijf te zijn. De omzetgroei van de divisie bedroeg slechts 1,5 procent. Het bedrijfsresultaat nam met 4,2 procent toe. In de komende jaren, tot 2004, verwacht bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer echter dat de omzetgroei tot 6 8 procent kan toenemen via een reeks netwerken (in Nederland en andere Europese landen). Voorwaarde voor dit laatste is wel liberalisering in Europa. Deze stagneert echter.

Diverse landen houden krampachtig vast aan hun monopoliepositie. De berichtgeving hierover acht Scheepbouwer overigens te somber. Er is wel degelijk enige vooruitgang, al zal de oorspronkelijk verwachte doorbraak per 1 januari 2003 niet worden gehaald. Intussen gaat TPG wel verder met de uitbreiding van distributienetwerken in Europa. Desgevraagd zei hij, dat dit geen onrendabele investeringen zijn (los van liberalisering moeten alle business units ook nu zich zelf kunnen bedruipen). Ze geven TPG echter, mede door hun efficiënte opzet, een substantiële voorsprong zodra de liberalisering tot stand komt. Hij verwacht dit jaar verdere acquisities op dit gebied. De voorgenomen joint venture met The British Post Office en Singapore Post zal de internationale zakelijke post aanzienlijk versterken. Over de verkoop van de pas twee jaar geleden in Amerika verworven Direct Mail zei hij desgevraagd, dat het concept goed was, maar de groeikansen bleken te gering. TPG zoekt in de VS nu naar andere soortgelijke mogelijkheden.

Veel sneller dan Post groeide Express (groei van omzet en bedrijfsresultaat respectievelijk 17 procent en 41 procent), nu qua omzet de grootste divisie (41 procent; bijdrage van het bedrijfsresultaat 19 procent). De verkoopinspanningen richten zich vooral op kleinere en middelgrote bedrijven. Betere marges kunnen hier worden behaald met eenvoudiger tariefstructuren dan bij grote bedrijven. In deze divisie domineert Europa (79 procent van de divisieomzet). TPG claimt hier als enige een geïntegreerd weg- en luchtvervoer in heel Europa te bieden. Op de vraag waarom TPG met Express weinig actief is in Latijns Amerika antwoordde Scheepbouwer dat het hier wel een groeimarkt betreft, echter sterk gericht op de VS waar TPG met Express niet groot is.

Dit is anders met de divisie Logistiek (respectievelijk 22 procent van de omzet en 11 procent van het bedrijfsresultaat). Deze groeide het snelst (omzet +43 procent, bedrijfsresultaat +47 procent), zij het wel mede door acquisities. TPG behoort daardoor tot de grootste logistieke bedrijven ter wereld. En met name in de VS is een sterke positie verworven met goede groeikansen mede door de nog relatief lage outsourcing ratio. Scheepbouwer verwacht overigens nog wel enkele selectieve acquisities in diverse sleutellanden.

De successtory lijkt zich dit jaar voort te zetten met een verwachte nettowinststijging van 20 25 procent. Het dividend is de laatste jaren ondanks de sterke groei onveranderd gelaten (0,36 euro) tot een pay-out ratio van 30 35 procent zou zijn bereikt. Dit is nu het geval. Gezien de verwachte winstgroei zal het nu kunnen stijgen.