VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Synergie in de cyclus

Batenburg Beheer is een verzameling van technische installatie- en handelsbedrijven. In deze markt wordt met de opgaande economie meer verkocht, maar de markt is in de installatie grotendeels laatcyclisch en in de handel vroegcyclisch. Dat laat zich aan de resultaten aflezen: het gaat beter, maar langzaam en niet spectaculair. In het begin van het afgelopen boekjaar werd in de installatie nog verlies gemaakt en bleek de handel vrij stabiel; in de tweede helft wist de onderneming de zaken ten goede te keren. Weliswaar wist men uiteindelijk de doelstelling van 12,5 procent op het geïnvesteerd vermogen niet te halen (2006: 12,1%), maar er werd toch een hogere winst behaald dan in de voorgaande vier jaren. Het dividend over boekjaar 2006 is in lijn hiermee ook hoger.

Batenburg heeft last van een flink aantal problemen die nauw met de politiek samenhangen. Het kan geen behoorlijk opgeleid technisch personeel krijgen door het slechte (v)mbo-onderwijs. Ook de fileproblematiek maakt het voor de installatiebedrijven steeds lastiger om op locatie montagewerkzaamheden uit te voeren. De handelsondernemingen van Batenburg hebben als gevolg van de hoogconjunctuur te maken met oplopende levertijden bij hun fabrikanten en zijn hierdoor genoodzaakt een hogere voorraad aan te houden. De eventuele splitsing of fusie van de grote elektriciteitsbedrijven in ons land zal tot veranderingen leiden in het speelveld waarin Batenburg als toeleverancier opereert.

Daarnaast is er ook nog een aantal economische risico’s. Grote bouwers nemen steeds meer een eigen installatiebedrijf en grote bedrijven zouden in de aankoop de tussenhandel wel eens kunnen gaan overslaan. Ook is de trend bij een van Batenburg’s handelsondernemingen waarneembaar dat er steeds meer wordt aanbesteed, waarbij de prijs en niet de duurzaamheid doorslaggevend blijkt te zijn en daardoor kan winstverbetering niet uit marge-, maar slechts uit omzetvergroting komen. Toch is Batenburg niet pessimistisch en verwacht in 2007 – de directie wil daarover geen preciezere mededelingen doen – wel een omslag ten goede. Ten opzichte van de grote concurrenten Imtech, Stork en GTI heeft het bedrijf het voordeel van vele kleinere vestigingen die lokaal juist kleinere afnemers goed kunnen bedienen. Al die dochterbedrijven hebben een grote vrijheid van handelen.

Volgens enkele aandeelhouders wordt de variabele beloning van de directie, hoewel met 30 procent van de vaste beloning bepaald niet exceptioneel hoog, te weinig gerelateerd aan het behalen van doelstellingen. De commissarissen zullen dit in overweging nemen. De heer G. Wirken werd ondanks het feit dat hij reeds meer dan twaalf jaar zitting heeft in de raad herbenoemd. President-commissaris Wim van Voorden nam in 1977 zitting, zijn eventuele herbenoeming komt volgend jaar aan de orde. Het bestuur is niet van zins iets te doen aan het op aandringen van de VEB verminderen van beschermings-constructies door preferente en prioriteitsaandelen. Het behoudt tevens het recht nieuwe aandelen uit te geven, ondanks het feit dat de reserves en de leencapaciteit ruim voldoende zijn voor mogelijke nieuwe bedrijfsaankopen.