VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Degelijk en zuinig

Voor Batenburg, een combinatie van installatiebedrijven en technische handel, was 2004 geen gemakkelijk jaar. De verwachting dat de economie zou verbeteren kwam niet uit, waardoor de winst met 7 procent daalde. Door eenmalige belastingbaten werd die daling nog beperkt. Anderzijds waren er kosten vanwege het afstoten van niet-kernactiviteiten.

Vooral de installatiebedrijven hebben de gevolgen ondervonden van de lage investeringsbereidheid. Het bedrijfsresultaat daalde van 6,7 naar 5,1 procent van de omzet. Door aanpassingen en een stroomlijningprogramma bleef de omzet nog wel op het niveau van 2003 gehandhaafd. De aanbestedingsmarkt ondervond een dubbel effect van de bouwfraude. Enerzijds was er druk op de marge door een zwakke markt, anderzijds was vooral de overheid op zoek naar de laagste prijs en minder naar kwaliteit en duurzaamheid. Over de boete die de NMa zou opleggen, gaf Batenburg geen nadere informatie. Voor het risico van een boete is geen voorziening getroffen. Onderzocht wordt of het kiezen voor de versnelde sanctieprocedure zinvol is.

Bij de handelspoot bleven de marges goed op peil. Het bedrijfsresultaat steeg tot 4,7 procent van de omzet, dankzij vooral een betere voorraadbeheersing en het afstoten van verliesgevende activiteiten. In de loop van dit jaar zou de marge het niveau van de installatiesector wel eens kunnen bereiken. Ook op de langere termijn is Batenburg vol vertrouwen over de handelspoot, al is het bedrijf een regionale speler en worden afnemers steeds internationaler.

Van de zijde van enige grootaandeelhouders was er kritiek op het dividendbeleid. De winstdaling leidt onnodig tot een dividendverlaging. Gezien de sterke balans en de groeiende liquiditeitspositie is er naar hun mening ruimte voor een royaler uitkering. Wim van Voorden wees een royaler dividendbeleid af. Over de hele linie, ook naar het personeel toe, is het bedrijf zuinig en daarbij past geen royaal dividend.

Het overzicht van de punten waarop Batenburg afwijkt van de Code corporate governance is duidelijk, maar de toelichting niet in alle gevallen. Met name geldt dit voor de stelling dat bij een herbenoeming van een commissaris de kwaliteit en bijdrage belangrijker zijn dan de zittingsperiode, ook als die hierdoor de 12 jaar overschrijdt. De leeftijdsgrens van 70 jaar wordt wel gehandhaafd.

Het voorgestelde beloningsbeleid voor de directie was helder. Het variabel inkomen voor de korte termijn zal niet meer bedragen dan 30 procent van het vaste inkomen. Het bedrag is afhankelijk van de winstgevendheid in het voorgaande boekjaar en wordt in contanten uitgekeerd. Een bijzonder onderdeel was de presentatie van de accountant. De raad van commissarissen wilde zijn aanwezigheid hiermee meer inhoud geven. De accountant gaf een overzicht van zijn controlewerkzaamheden.