VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Snelle aanpassing strategie nodig

Afgaand op de omzetontwikkeling van Tulip in 2006 lijkt het allemaal crescendo te gaan met de ict-onderneming uit Amersfoort. Over 2006 steeg de netto-omzet tot liefst 211 miljoen euro. Schijn bedriegt echter. De winst-ontwikkeling in 2006 was teleurstellend, slechts twee van de vijf bedrijfsonderdelen droegen bij aan de winst, de activiteiten van Tulip vertonen onderling weinig samenhang en de risico-exposure is door de acquisitie van Devil zeer sterk toegenomen. Een strategiewijziging kan dus niet uitblijven.

De omzetstijging is bovendien nagenoeg volledig veroorzaakt door de overname van het Duitse Devil in oktober vorig jaar. Deze distributeur van it-producten heeft in het tweede halfjaar van 2006 een omzet behaald van 170 miljoen euro. De nettowinst van Devil over geheel 2006 bedroeg ongeveer 2 miljoen (nettomarge 2006: 0,6%). De resultaten van Devil over het tweede halfjaar van 2006 zijn in de jaarcijfers van Tulip opgenomen. Door de gerealiseerde winst zijn de overeengekomen earn-out doelstellingen "overtroffen", zo meldde directeur Mark Elbertse, zonder daarbij te willen aangeven welke criteria waren afgesproken. De totale koopprijs van Devil is hierdoor gestegen met 5 miljoen euro tot 21,5 miljoen euro. Elbertse wilde wel kwijt dat Devil gedurende 2006 autonome groei heeft gerealiseerd, vooral in het tweede halfjaar. Het is de bedoeling dat de producten van Tulip nu via de kanalen van Devil ook in Duitsland aan de man gaan worden gebracht.

Als behalve Devil nog enkele eenmalige opbrengsten uit de totaalomzet worden gezeefd dan heeft alleen de productgroep L&CS (verkoop van memorysticks, harddisks, speakersetjes, webcams onder de merknaam Conceptronic) een autonome omzetgroei (16,5%) weten te realiseren. De winst van deze divisie was ruim 3 miljoen euro op een omzet van 34 miljoen euro. Van de andere activiteiten op het gebied van ontwikkelen van tablet pc’s onder de naam PaceBlade, de ‘lifestyle laptop’ Ego en de trainings- en consultancydiensten behaalt alleen de laatste structureel omzet. Geen van allen voegt echter waarde toe.

Zo ontwikkelt de markt voor tablet pc’s zich teleurstellend en heeft Tulip het intellectuele eigendomsrecht van een tablet pc moeten verkopen aan een Belgische partij (DGD) voor 2,7 miljoen euro. De noodzakelijke investeringen hiervoor waren voor Tulip niet langer op te brengen. Betreffende de licentie-inkomsten uit de verkopen van de Ego moeten de verwachtingen ook niet al te hooggespannen zijn. De Ego laptop, met een instapprijs van liefst 4.000 euro, is voornamelijk een modeaccessoire voor vrouwen uit het allerhoogste marktsegment. Tulip hoopt vanaf januari 2008 omzetgerelateerde inkomsten hieruit te kunnen verwelkomen. Overigens heeft Tulip onlangs haar belang in Ego verkleind tot 25 procent (was 45%). Dit heeft geleid tot alweer een incidentele bate van 3 miljoen euro. De opleidingsactiviteiten, tenslotte, kampten met een dalende omzet (1,3 miljoen euro) en zijn verlieslatend. Tulip heeft in deze kennisintensieve markt onvoldoende schaalgrootte en er zijn geen synergieën te behalen. Het lijkt dan ook verstandig deze ‘bleeder’ geheel te desinvesteren.

Voor het creëren van aandeelhouderswaarde is omzet alleen natuurlijk niet voldoende: er moet sprake zijn van winstgevende groei. En ook op dit punt ziet het plaatje er niet florissant uit. Ten opzichte van 2005 (6,1 miljoen) is de winst in 2006 slechts gestegen tot 6,7 miljoen euro. En dat is gelet op de winstbijdrage van Devil en de margeverbetering bij Conceptronic opmerkelijk. Het kan dus haast niet anders dan dat binnen Tulip bij drie divisies waarde vernietigd wordt. Resultaten van deze ‘probleemdivisies’ worden op één hoop gegooid, waardoor een gesegmenteerde analyse niet mogelijk is. De VEB hamerde dan ook ter vergadering op gesegmenteerde winstcijfers, maar Elbertse en president-commissaris Andre Deleye wilden hier niets over kwijt.

Juist vanwege de wankele basis is het dus niet verwonderlijk dat Tulip in haar persberichten en jaarverslagen de nadruk legt op omzet(verwachting). De winst is een ondergeschoven kindje. Deleye erkende wel dat de verdeling van de omzet moet veranderen om de overallmarge van Tulip te laten stijgen, die door de acquisitie van Devil fors gedaald is van 29,6 procent tot 10,2 procent. In 2008 moet de omzet van Tulip tussen de 400 en 500 miljoen bedragen. Voor het lopende boekjaar wordt een omzet verwacht van 380 miljoen euro. En inderdaad, weer komt het woord winst niet in de prognoses voor.

Tulip heeft zich door de Devil-acquisitie op een risicovol pad begeven. De omzet mag dan een vlucht hebben genomen, maar door de substantieel lagere margeactiviteiten van Devil is de samenstelling van de winst ingrijpend veranderd. Op de balans prijkt inmiddels ook een significante goodwillpost en de solvabiliteit is bovendien sterk verminderd.

In het najaar zal Tulip een aandeelhoudersvergadering houden waarin een nieuwe strategie zal worden gepresenteerd die moet leiden tot eerder genoemde (omzet-)doelstelling. Het is te hopen dat hierin wel de winstgevende groei van Tulip voor de komende jaren centraal zal staan. Vooruitlopend op de nieuwe strategie werd door de vergadering goedkeuring verleend voor een omgekeerde aandelensplitsing. Om het aandeel minder speculatief te maken en om interessanter te zijn voor professionelere partijen hebben aandeelhouders voor iedere 25 aandelen 1 nieuw aandeel gekregen. Als Tulip echt een serieuze langetermijnbelegging wil zijn, zal er een deugdelijke strategie op tafel moeten komen met daaraan gekoppeld duidelijke gekwantificeerde doelstellingen voor de langere termijn.