VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Presteert goed

Het bestuur memoreerde trots in de vergadering dat in 2000 de omzet boven de 100 miljoen euro is uitgekomen. Het verschil met 1999 wordt minder spectaculair als we de ontwikkeling van de laatste vier jaren bezien. De omzet groeit daarin met een gemiddelde van circa 10 procent. Hierop was 1999 een uitzondering. De omzet nam in 2000 zo toe dankzij de overname van Bosman Bedrijven te Soest. De nettowinst groeit al bijna een decennium met een gemiddelde van circa 12,5 procent. Dat geldt eveneens voor het dividend.

Batenburg Beheer kent een divisie Installatie en een divisie Handel. Deze droegen in de laatste jaren ongeveer 50:50 bij aan de omzet. Na de overname van Bosman maakt de omzet van Installatie zon 65 procent van het totaal uit. Het bestuur zegt geen gelijkmatige verhouding tussen de beide divisies na te streven. De omzetbijdrage van Installatie kan zelfs nog toenemen. Dit lijkt gunstig voor de groep, want de bijdrage in het bedrijfsresultaat van Installatie: Handel is circa 70:30.De verschillende bedrijven ondervinden veel hinder van de schaarste op de arbeidsmarkt en moeten dus met (duurdere) inleenkrachten werken. Aan het werven, opleiden en trainen van eigen personeel wordt veel aandacht besteed, maar de instroom is onvoldoende. De realisatie en het verwerven van opdrachten wordt hierdoor nog niet wezenlijk verstoord, maar het is wel een punt van zorg. De installatie- en de handelsbedrijven richten zich op elektro-, informatie- en communicatietechniek.Voor E-business lijkt in enkele technische handelsbedrijven een positieve toekomstige ontwikkeling mogelijk. Dit wordt geleidelijk aan uitgebouwd. Goed onderhouden Websites en elektronische handelssystemen dragen natuurlijk ook bij aan het bevorderen van de bekendheid en publiciteit van de niet-handelsbedrijven.Batenburg behaalt de omzet voor 90 procent in Nederland en voor acht procent in Belgi en Luxemburg. Deze typische Benelux groep heeft geen grote internationale ambities. Het bestuur zegt te willen groeien door acquisities (er kloppen geregeld kleinere ondernemingen aan om te onderzoeken of ze kunnen profiteren van het werken in een groter verband), waarbij een rendement van 15 procent uitgangspunt is. Zelf streeft het bestuur naar behoud van zelfstandigheid. Batenburg is een structuurvennootschap en heeft zich verder beschermd door prioriteits- en preferente aandelen. De machtiging is de normale: voor 10 procent en 18 maanden. De gewone aandelen zijn overigens voor circa 75 procent in het bezit van institutionele beleggers.Vooral de particuliere aandeelhouders vroegen de zeer hoge liquiditeit uit te keren nu dit aantrekkelijker is geworden. Ook werd gevraagd naar een toekomstige publicatie van kwartaalcijfers. Het bestuur zal zich op beide verzoeken beraden.Het bestuur verwacht in 2001 een ten minste gelijkwaardig resultaat als in 2000 te behalen.