VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Duitse Devil overgenomen

Tulip heeft de overname van het Duitse it-bedrijf Devil afgerond. Medio november kwam voor vele aandeelhouders van wie het geduld maandenlang behoorlijk op de proef was gesteld, het verlossende persbericht. Afronding van de acquisitie lijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben gehad, want het eerste persbericht over deze acquisitie dateert al van begin augustus. Aanvankelijk moest alles in september beklonken zijn, vervolgens werd bij de presentatie van de halfjaarcijfers oktober genoemd en uiteindelijk is het pas medio november geworden.

Devil is verkoper en distributeur van it-producten zoals communicatieproducten, computers, randapparatuur en andere componenten. Over 2005 behaalde de onderneming op een omzet van 320 miljoen een winst van 1,6 miljoen euro, wat neerkomt op een flinterdunne nettomarge van 0,4 procent. Op iedere euro omzet wordt dus minder dan een halve eurocent (0,004) verdiend! Al met al niet een erg lucratieve business en hierin schuilt ook meteen het gevaar. Devil is buitengewoon gevoelig voor externe omstandigheden. Tegenvallende marktomstandigheden, slecht voorraadbeheer of onvoorziene omstandigheden zullen de toch al lage winst onmiddellijk aantasten.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering was bijeen-geroepen om een toelichting te geven op de acquisitie. Voor 98,5 procent (de huidige ceo van Devil behoudt de overige 1,5 procent) van de aandelen Devil heeft Tulip inmiddels 16,3 miljoen euro betaald. Hiervoor is een lening afgesloten van 15 miljoen euro bij een Duitse bank, waarvoor onder andere de nog te ontvangen bedragen van Commodore als zekerheid zijn gesteld. De overnameprijs is overigens exclusief een earn-outregeling die, afhankelijk van door Devil behaalde resultaten, ertoe kan leiden dat de prijs nog eens 5 miljoen euro hoger uitvalt. Deze prestatiegerelateerde vergoeding zal worden betaald in aandelen Tulip tegen een koers van 36 eurocent. Directeur Elbertse hulde zich in stilzwijgen over welke doelstellingen precies zijn overeengekomen tussen beide partijen.

De VEB heeft voorafgaand en tijdens de vergadering aangegeven dat deze acquisitie door de aandeelhouders-vergadering had moeten worden goedgekeurd. Daartoe had Tulip dan ook ruim van tevoren een aandeelhouderscirculaire beschikbaar moeten stellen met uitgebreide informatie over Devil, zoals omzet- en winstcijfers en balansgegevens van afgelopen jaren, strategie. Zowel de wet als de code-Tabaksblat bepalen dat een belangrijke verandering van de identiteit en het karakter van het bedrijf dient te worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Elbertse en de voor deze gelegenheid tot president-commissaris bevorderde Favre wilden hiervan echter niets weten. "Wij hebben een geheimhoudings-clausule ondertekend. Als we de informatie voor de aandeel-houdersvergadering zouden publiceren ging de deal niet door en hadden we geen business", aldus Favre. "Dit wilde Devil niet omdat zo concurrentiegevoelige informatie naar buiten zou worden gebracht."

Gemakshalve wordt vergeten dat aandeelhouders Tulip de afgelopen jaren diepe dalen hebben meegemaakt (denk aan de relatie met Begemann en verwatering van hun belang) en dat bestuur en commissarissen het nooit zo nauw hebben genomen met transparantie. Een grote overname als deze schept verantwoordelijkheid richting de aandeelhouders, die per slot van rekening het risico lopen. Tulip wil hier niet aan en dit signaal is nou niet bepaald hoopgevend voor de toekomst.