VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorzichtig optimistisch

Beter Bed, retailer in producten voor de slaapkamer, heeft 960 winkels in zes landen en viert in 2008 haar vijfentwintig jarig jubileum. Sinds 2002 heeft het bedrijf een steeds beter bedrijfsresultaat laten zien en dat was ook in 2007 weer het geval. Financieel directeur Ric van der Woude kon mooie cijfers presenteren aan de aandeelhoudersvergadering.

Met een winst die 17 procent hoger was dan in 2006 tot ruim 27,5 miljoen euro was 2007 het beste jaar uit de historie van Beter Bed. Het aantal filialen is in 2007 gegroeid van 839 naar 960 en in 2008 zal de duizendste winkel worden geopend. De VEB uitte wel haar zorgen over de sterk gestegen voorraden van 9,5 miljoen euro, waarop Van der Woude meldde dat deze voorraad in het eerste kwartaal van 2008 al met 4,5 miljoen euro is teruggebracht. De overige 5 miljoen euro is gerelateerd aan de uitbreiding van het aantal winkels.

Bestuursvoorzitter Frans Geelen nam het tweede deel van de presentatie over 2007 voor zijn rekening en schetste een voorzichtig maar wel optimistisch beeld van een markt met veel onzekerheden waarin Beter Bed de reputatie heeft om ook in moeilijke marktomstandigheden goed te kunnen presteren. Voorwaarde is alert te zijn op actuele ontwikkelingen en zicht te houden op de realiteit. Op een vraag van de VEB welke lange termijn strategie Beter Bed heeft bij een dalend consumentenvertrouwen gaf Geelen aan dat Beter Bed hierop reageert met het verhogen van de flexibiliteit ten aanzien inkoop- en huurcontracten en door zal gaan met het verlagen van de gemiddelde kosten per winkel. Vanwege het 25 jarig jubileum zullen er promotionele acties komen voor klanten om de verkoopsuccessen te verhogen. “Er is geen reden onze groeistrategie naar circa 1500 winkels op lange termijn te herzien”, zo betoogde Geelen en gaf aan voortvarend door te gaan met verdere expansie in bestaande en nieuwe landen zoals België en Polen. De brutomarge op lange termijn zal van de huidige 10 naar 12.5 procent en hoger gaan. Geelen maakte vervolgens melding van een goed eerste kwartaalresultaat en voor heel 2008 is Geelen optimistisch, maar hij gaf geen cijfers. Er wordt een royaal dividend uitgekeerd. Over heel 2007 1,05 euro ofwel 83 procent van de winst.
Op een vraag van de VEB of de risicobeheersingsystemen wel goed werken gezien de late winstwaarschuwing in december 2007, gaf Geelen aan geen aanleiding te zien om wijzigingen aan te brengen. Wel gaf hij uitleg hoe het afgeven van prognoses werkt. Bij de realisatie van het eerste half jaar wordt de realisatie van het vorige jaar opgeteld en dat wordt als prognose afgegeven. “In het verleden heeft dat altijd prima gewerkt, maar nu zijn we op het verkeerde been gezet vanwege het extreem goede vierde kwartaal van 2006 in Duitsland en de belastingbate van een miljoen euro in het eerste kwartaal 2007.

Enige discussie ontstond nadat de VEB opmerkte dat een zinsnede in het jaarverslag van 2006 dat bij nieuwe benoemingen in het bestuur de benoemingstermijn van vier jaar zal worden aangehouden, in het jaarverslag van 2007 ontbrak. President-commissaris Van Seggelen gaf aan dat dit bewust gedaan is om meer flexibiliteit te hebben. Dit antwoord was voor de VEB zeer onbevredigend en na enige discussie gaf Van Seggelen aan hier volgend jaar op terug te zullen komen.

Ten aanzien van het beloningsbeleid voor het bestuur was vooral de toelichting ver onder de maat. In de discussie werd duidelijk dat een marktconform salaris door de commissarissen wordt vastgesteld, de variabele bonus is opgetrokken van 75 naar 100 procent van het salaris vanwege een inhaalslag met salarissen van overige medewerkers in de organisatie en dat deze variabele beloning voor twintig procent wederom ter discretie van de commissarissen is. Van Seggelen beloofde volgend jaar beterschap voor wat betreft het verschaffen van duidelijkheid in de toelichting. De VEB heeft zich bij de goedkeuring van het beloningsbeleid onthouden van stemming.

Van Seggelen gaf aan dat in overeenstemming met het rooster van aftreden vanaf 2009 drie van de vier toezichthouders jaarlijks zullen aftreden. Hij gaf aan dat hiermee de continuïteit en de kwaliteit van de raad van commissarissen in gevaar komt en vroeg aandeelhouders hoe er over gedacht werd om de aftredende toezichthouders opnieuw voor een nieuwe periode te benoemen. De consequentie hiervan zou zijn dat enkele commissarissen meer dan de door de code-Tabaksblat voorgeschreven twaalf jaar deel zouden uitmaken van de raad van commissarissen. Door de VEB en andere aandeelhouders werd het belang van goed toezicht onderstreept, maar een extra periode werd afgewezen. Van Seggelen beloofde met een voorstel te komen om dit probleem op te lossen.

Beter Bed is een prima organisatie voor nu en voor de toekomst. Zij neemt het echter op punten niet zo nauw met de bepalingen uit de code-Tabaksblat waardoor het potentiële gevaar ontstaat dat bestuur en commissarissen te close met elkaar worden en het zicht op de realiteit vervaagt.