VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onverminderde groei!

Ook in het eerste kwartaal 2007 ging de sterke groei van het retailbedrijf Beter Bed Holding onverminderd door. De omzet groeide met 11 procent en directievoorzitter Frans Geelen kon een ebitgroei van 20 procent melden ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Het aantal winkels, een belangrijke pijler onder de stijging van de omzet, steeg met 29. De omzetstijging deed zich vooral voor in Duitsland, waar de groei dus niet werd geremd door de btw-verhoging in januari 2007. De nettowinst steeg met 44 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006. Dit mooie cijfer werd mede veroorzaakt door een belastingbate.

Terloops werd vermeld dat in 2008 tenminste een gelijke belastingbate is te verwachten. Voor het eerste halfjaar van 2007 verwacht Geelen een groei van de nettowinst met 35 procent. Ook op langere termijn is groei te verwachten. In Duitsland slaat de nieuwe formule Matrazen Abverkauf die eind 2006 is gestart, goed aan. Naar verwachting kunnen elk kwartaal vijf van dergelijke winkels worden geopend.

De jaarvergadering vond in een goede sfeer plaats en werd bezocht door 21 aandeelhouders, die 47,3 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Uit de toelichting op de jaarcijfers door de bestuurders Frans Geelen en Ric van der Woude bleek dat 2006 een uitstekend jaar is geweest: de nettowinst steeg van 15,6 miljoen tot 23,8 miljoen euro. Het aantal winkels steeg met 64 tot 839 per ultimo 2006. De groei van het aantal winkels was minder dan in 2005, maar de gemiddelde omzet per winkel steeg sneller. De ebitmarge van 10,8 procent overtrof de doelstelling van tenminste 10 procent van de omzet. Gezien de resultaten tot nu toe in 2007, zal deze marge dit jaar nog verder stijgen.

Beter Bed geeft geen doelstellingen voor de lange termijn. Het streven blijft het verbeteren van de nettowinst, het verlagen van de gemiddelde kosten per winkel en het handhaven van de winstgevende groei. Expansie van het winkelconcept in Spanje is in Catalonië nog mogelijk en verder zijn er plannen om later in het jaar in een ander deel van Spanje met winkels te starten. Waarschijnlijk wordt dit Madrid. Ook binnen de Duitse keten is, zeker met de nieuwe formule Matratzen Abverkauf, nog verdere groei van het aantal winkels mogelijk. Het in de vergadering genoemde aantal van 250 werd niet tegengesproken door de directie. Ook wordt extra aandacht geschonken aan Oostenrijk en Zwitserland, waar Beter Bed nog maar een vijftigtal winkels heeft. In het eerste kwartaal leverde dit al duidelijk hogere groeicijfers op.

De onderneming onderschrijft in het algemeen de principes van de code-Tabaksblat. De belangrijkste uitzonderingen zijn de benoemingstermijn van de huidige bestuurders en de ontslagregeling. Enige buitenlandse aandeelhouders stemden tegen dit agendapunt, terwijl de VEB zich onthield van stemming. Het dividend werd vastgesteld op 0,90 euro, 50 procent hoger dan in het voorgaande jaar. Verder werd aangekondigd dat voor 5 miljoen euro aandelen zullen worden in gekocht. Hierdoor komt bijna de hele jaarwinst ten goede aan de aandeelhouders.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net