VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slaapwereld winstmaker

Beter Bed is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal ruim 780 winkels via de ketens Beter Bed, Beddendump, Dormaël en Slaapgenoten (Nederland), Matratzen Concord (Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), El Gigante del Colchón (Spanje). Verder is Beter Bed via haar dochter DBC actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de slaapkamerbranche.

De jaarvergadering was met zestien aandeelhouders, die 58 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden, matig bezocht. De sfeer was echter uitstekend. Uit de toelichting op de jaarcijfers door de bestuurders Frans Geelen en Ric van der Woude bleek dat 2005 een alleszins goed jaar was geweest, waarbij de nettowinst steeg van 8,3 miljoen tot 15,6 miljoen euro. Ook de solvabiliteit verbeterde van 36,8 tot 46,3 procent. Het aantal vestigingen steeg met 83 tot 775 per ultimo 2005. Op basis van de zeer goede resultaten in het eerste kwartaal 2006 (52% winstgroei) wordt ook voor het tweede kwartaal een winstgroei van circa 50 procent voorzien, terwijl de vooruitzichten voor de rest van het jaar eveneens goed zijn.

Beter Bed is geen voorstander van langetermijnplannen aangezien deze steeds wijzigen. De kerndoelstellingen blijven: het verbeteren van de nettowinst, met name in Duitsland, het verbeteren van de operationele winstmarge tot 10 procent (2005: 8,6%), het verlagen van de gemiddelde kosten per winkel en het handhaven van de winstgevende expansie. Binnen de huidige ketens zijn met name in Nederland, Duitsland en Spanje in de komende drie jaar nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden. Expansie richting bijvoorbeeld België, Frankrijk, Italië en Scandinavië is nog problematisch vanwege de kosten van overhead, logistiek en dergelijke. Op termijn is niets uitgesloten, maar de prioriteit ligt nog duidelijk binnen huidige ketens.

De onderneming onderschrijft in het algemeen de principes van de code-Tabaksblat. De belangrijkste uitzonderingen zijn de benoemingstermijn van de huidige bestuurders en de ontslagregeling. Op vragen van de VEB bleek men uit concurrentieoverwegingen niet bereid de prestatiecriteria voor de variabele bonus openbaar te maken, zelfs niet die van het jaar ervoor. De uitoefenprijs van de optieregeling 2006 was nog niet vastgesteld. Enige buitenlandse aandeelhouders stemden tegen dit agendapunt, terwijl de VEB zich onthield van stemming. Per 8 mei 2006 zullen de aandelen worden gesplitst in de verhouding 2,5:1. Tevens vond herbenoeming van de commissarissen Jaap Blokker en Maerten van Seggelen plaats. Aangezien Blokker, gelet op een aanmerkelijk belang, niet onafhankelijk is te noemen en ook Van Seggelen door een commissariaat bij een grootaandeelhouder niet geheel onafhankelijk is, onthield de VEB zich van stemming. Het slotdividend werd vastgesteld op 1,10 euro waarmee het totale dividend 2005 uitkwam op 1,50 euro. Het streven is om de hoge pay-out van 83 procent de komende jaren te handhaven.