VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goed resultaat, stagnerende koers

Zoals bij Reed Elsevier gebruikelijk leidde president-commissaris Jan Hommen de jaarvergadering in met een uitvoerig overzicht van de ontwikkelingen in het verslagjaar en in het lopende jaar. Zijn betoog verschilde overigens weinig van dat van vorig jaar.

De activiteiten ontwikkelden zich goed in de relevante markten met een snelle verdere groei van de elektronische informatiediensten. De financiële prestaties waren sterk: goede autonome groei, margeverbetering en verhoging van het vermogensrendement. De omzet kwam uit op 6,69 miljard euro (2006: 6,63 miljard euro) en het bedrijfsresultaat bedroeg 1,29 miljard euro (2006: 1,23). Hommen memoreerde de succesvolle verkoop in de Verenigde Staten van Harcourt - waardoor de nettowinst uitkwam op 1,7 miljard euro - gevolgd door uitkering van de netto-opbrengst aan aandeelhouders. Voorts meldde hij de voorgenomen desinvestering van de periodieken van Reed Business Information (bekend van opiniebladen Elsevier en FEM Business), ter vermindering van de grillige conjuncturele schommelingen en de overeengekomen acquisitie van ChoicePoint, een snelgroeiend Amerikaans bedrijf in risico-informatie. Ook wees Hommen op het omvangrijke herstructureringsprogramma waarvan aanzienlijke kostenbesparingen worden verwacht.

Een aandeelhouder in de overigens matig bezochte vergadering was het niet eens met deze positieve inleiding. Zijn kritiek richtte zich vooral op bestuursvoorzitter Crispin Davis. Hij wees onder meer op de teleurstellende koersontwikkeling van het aandeel en het beleid met betrekking tot Harcourt: zes jaar geleden enthousiast gekocht en nu weer afgestoten. Hommen noemde deze kritiek te hard. De laatste jaren waren er duidelijk verbeteringen. De resultaten van Harcourt waren zeker niet slecht, maar Harcourt zou minder goed bij de andere divisies passen. En wat de koersontwikkeling betreft wees hij er op dat Reed Elsevier zich beter ontwikkeld heeft dan de mediamarkt als geheel. Bovendien werkten de valutaontwikkelingen tegen, met name de dollar en in mindere mate het pond sterling.

De VEB vroeg waarom wel besprekingen worden gevoerd om de uitgeefactiviteiten van Reed Business Information (RBI) af te stoten, maar niet het organiseren van vakbeurzen, dat toch geen uitgeefactiviteit is. Het niet zo sterke antwoord was dat de reden voornamelijk pragmatisch is. Wereldwijd is RBI op het gebied van vakbeurzen nummer één, de marges zijn hoog en het management is sterk. Afstoting nu zou de resultaten van heel Reed Elsevier nadelig beïnvloeden. Vorig jaar werd op een soortgelijke vraag nog gesteld dat veel informatie op de vakbeurzen elektronisch is en bij de uitgeefactiviteiten past.

Op de vraag van de VEB of voor ChoicePoint niet te veel wordt betaald op bijna anderhalf maal de aandelenkoers, was het antwoord dat de belangstelling er ook al was bij een veel hogere koers. Na een scherpe koersdaling in de Verenigde Staten en de kredietcrisis waardoor verschillende belangstellenden afhaakten, was voor Elsevier het moment gunstig. De activiteiten van LexisNexis worden er significant door versterkt. Het streven is overigens de activiteiten van deze toekomstige dochter (goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten wordt pas in het tweede halfjaar verwacht) te internationaliseren.

Gevraagd naar eventuele geografische uitbreiding buiten Noord-Amerika en West-Europa werd geantwoord dat er elders wel activiteiten zijn, maar deze zijn in het totaal nog klein. Er is wel flinke groei, doch op een zeer laag niveau. De negatieve valutaontwikkelingen (dollar en pond sterling) blijven daarom voorlopig nog een rol spelen en dat helpt de aandelenkoers niet.