VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nu de aandelenkoers nog…

De jaarvergaderingen van de beide moedermaatschappijen met hetzelfde bestuur verschillen opmerkelijk. Die van de Britse PLC wordt zonder veel discussie bijgewoond door een handjevol aandeelhouders (en gemachtigden) met circa 70 procent van de stemmen. Bij de NV vertegenwoordigen veel meer aanwezigen rond 40 procent, doch zij stellen meer vragen.

De discussie werd ingeleid door president-commissaris Jan Hommen en bestuursvoorzitter Crispin Davis. Zij wezen onder meer op de goede omzetgroei, hogere marges en gestegen rendementen, de weer toegenomen on-lineactiviteiten, alsmede op de voorgenomen verkoop van Harcourt Education. Davis ontkende de suggestie van de VEB dat de overname van Harcourt enkele jaren geleden fout was. Het profiel van de marktgroei is echter minder consistent dan bij de drie andere divisies waarin Reed Elsevier mondiaal nummer een of twee is, de marges zijn onregelmatiger en deskundigen noemen digitalisering voor het basisonderwijs minder efficiënt dan schoolboeken. Het idee van de VEB dat een vreemde activiteit als professionele vakbeurzen beter kan worden afgestoten, wees Davis af. Deze kunnen niet los worden gezien van de hierbij nodige vakinformatie die voor de deelnemers veel on-line contact essentieel maakt.

Zowel een vertegenwoordiger van pensioenfondsen als de VEB vond de risicoparagraaf te mager. Er wordt geen duidelijk beeld van risicomanagement gegeven en evenmin melding gemaakt van opgetreden risico’s en daartegen genomen maatregelen. Toegezegd werd hier komend jaar uitvoeriger naar te kijken. Ook over het ontbreken van corporate governance op de agenda kwam kritiek. De code-Tabaksblat eist trouwens dat de hoofdzaken van de operationele en financiële doelstellingen, alsmede een verklaring van eventuele afwijkingen in het jaarverslag worden vermeld. Het wat slappe antwoord was dat er sinds vorig jaar geen wijzigingen zijn opgetreden en dat er op de website uitvoeriger op wordt ingegaan.

Het beloningshoofdstuk in het jaarverslag blijft voor veel aandeelhouders gecompliceerd en wazig, ook na een uitvoerige toelichting door commissaris Rolf Stomberg. Positief is dat de prestatiecriteria iets zijn aangescherpt en de minimumdrempels licht zijn verhoogd (de maximale helaas ook!). Een aandeel-houdster vond dat goed bestuur best goed beloond mag worden. Maar goed bestuur betekent ook goede prestaties, daarvoor is geen extra beloning nodig. Commissarissen kwamen niet verder dan de bekende dooddoener dat voor goede bestuurders nu eenmaal internationale maatstaven gelden.

Voor 2007 is de financiële doelstelling minimaal 10 procent aangepaste winstgroei (bij constante wisselkoersen), overigens exclusief de verkoopopbrengst van Harcourt, die aan aandeel-houders zal worden teruggegeven.