VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Koers niet in lijn met optimisme

President-commissaris Jan Hommen meldt dat het jaar 2006 goed is gestart en dat voor heel 2006 een omzetgroei van tenminste 5 procent en een winstgroei met dubbele cijfers wordt verwacht. Ceo Crispin Davis geeft een positieve presentatie over de verdere ontwikkeling van on-line producten, superieure groei, digitale ordening en een uitstekende positie ten opzichte van de concurrentie. Drie divisies hebben zich in 2005 goed ontwikkeld, echter Harcourt is achtergebleven bij de verwachting. Er zijn volgens een aandeelhouder bij Harcourt weer kansen gemist en "de directie heeft vogels om het nest laten vliegen". Er zijn voor Harcourt maatregelen genomen met naar verwachting herstel in 2006 en verdere groei in 2007.

Aandeelhouders maken zich zorgen over de koersontwikkeling van het aandeel en vragen zich af of de ontwikkelingen bij Reed Elsevier, waarover commissarissen en bestuur zo enthousiast zijn, wel goed worden gecommuniceerd met beleggers en pers. Hommen zegt dat de board ook gefrustreed is over de koersontwikkeling. Hij denkt dat de laatste jaren de sector ook enigszins uit de gratie is. Volgens bestuursvoorzitter Davis heeft hij met cfo Marc Armour regelmatig meetings met beleggers in de belangrijke financiële centra.

Uit de cijfers in het jaarverslag blijkt overigens dat het aan de aandeelhouders toekomende nettoresultaat van 675 miljoen euro na belastingen over 2005 geen verbetering toont en gelijk is aan dat van 2004. De VEB vraagt uitleg hierover, kasstroom en dividendverhoging zijn leuk, maar uiteindelijk is de continuiteit van Reed Elsevier afhankelijk van de nettowinstontwikkeling. Armour geeft uitgebreid antwoord en meldt dat latente belastingen een grote invloed op deze resultaten hebben.

De renumeratiecommissie kijkt ook kritisch naar de beloning van de directie bij ontwikkeling van de valutarisico’s en van de nettowinst, volgens Hommen. Commissaris Rolf Stomberg legt uit dat de wijziging van het langetermijnoptieplan 2003 strengere voorwaarden schept voor de directie en dat de wijziging voor Reed Elsevier kostenneutraal is. Uiteindelijk blijft de beoordeling bij de renumeratiecommissie en de presentatie in het jaarverslag is dermate ingewikkeld dat de VEB op dit agendapunt tegenstemt. De auditcommssie heeft de accountantswerkzaamheden over 2005 beoordeeld en op basis hiervan Deloitte voor benoeming in 2006 voorgedragen.