VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beter dan de markt

Vanwege negatieve valutaontwikkelingen – ongeveer 60 procent van de omzet betreft Noord-Amerika – stelde de door uitgever Reed Elsevier gerapporteerde gang van zaken de laatste jaren teleur. Bij constante valutakoersen zijn de resultaten echter gestegen. Op vragen van de VEB of rapportage in dollars zinvol zou zijn antwoordde CFO Mark Armour dat het resultaat dan circa 10 procent hoger zou zijn geweest. De dollarexposure wordt overigens deels gehedged. Verdere geografische spreiding zal de dollarinvloed iets verminderen, maar Amerika blijft belangrijk.

President-commissaris Morris Tabaksblat wees in zijn inleiding op de aantrekkende marktomstandigheden voor alle vier divisies. De doelstellingen zijn voor dit jaar – bij constante valutakoersen – ten minste 5 procent omzetgroei en een toename van het nettoresultaat per aandeel met dubbele cijfers. Maar bij de recente dollarontwikkeling zullen de gerapporteerde resultaten daarbij achterblijven. Bestuursvoorzitter Crispin Davis memoreerde vervolgens de sterke marktpositie van alle vier divisies: wereldwijd nummer 1 bij Elsevier (wetenschappelijke en medische informatie) en Reed Business (bedrijfsinformatie en beursevenementen), nummer 2 bij Lexis Nexis (juridische, fiscale en bestuurlijke informatie) en Harcourt Education (schoolboeken en onderwijsprogramma’s, voornamelijk in Britse taalgebieden). Alle vier hebben de laatste drie jaar gemiddeld beter gepresteerd dan de markt: meer groei bij drie divisies en minder daling bij Reed Business.

Voor de periode 2005-2007 beoordeelde Davis de marktvooruitzichten positiever met verdere margeverbetering. Op VEB-vragen antwoordde Davis dat ook voor Elsevier de verwachtingen goed zijn, ondanks bezuinigingen bij universiteiten. Elektronische uitgaven nemen wel toe, maar het merendeel geschiedt comfortabel op abonnementsbasis. Het dividendbeleid is iets aangepast: in plaats van het vijf jaar geleden wegens de investeringen ingezette beleid van bescheiden dividendverhogingen wordt voortaan meer aangesloten bij de resultatenontwikkeling met een pay-out tegen de 50 procent.

Corporate governance gaf weinig aanleiding tot discussie. Voor enkele afwijkingen van de Code werden door Tabaksblat aanvaardbare verklaringen gegeven, voornamelijk wegens het Brits-Nederlandse karakter van het concern. Meer aanleiding tot discussie gaf het beloningsbeleid. Alleen de algemene lijn was ter goedkeuring van aandeelhouders, de concrete uitwerking berust bij commissarissen. Commissaris Rolf Stomberg deed zijn best het beleid uitvoerig uiteen te zetten, maar erkende het zeer ingewikkelde karakter ervan. Hij bestreed overigens nadrukkelijk persberichten volgens welke Davis over 2004 circa 11 miljoen euro had getoucheerd. Het was 2,8 miljoen euro en als aan alle gestelde voorwaarden zou zijn voldaan, was het maximaal circa 5 miljoen geweest.

Uitgangspunten voor het beloningsbeleid zijn een met andere marktleidende multinationals concurrerend beloningspakket, alsmede verband tussen beloning en prestatie, resultaten en aandelenkoersontwikkeling. Falen mag niet worden beloond. De variabele beloning bestaat uit een cashbonus (gebaseerd op omzet, resultaten, kasstroom en individuele prestaties), voorwaardelijke opties (op basis van prestatienormen) en een ingewikkeld lange-termijn-incentive plan. Stomberg erkende dat vooral dit laatste weinig transparant is. Prestatiecriteria worden niet bekendgemaakt uit concurrentieoverwegingen. "Commissarissen zullen er echter verantwoord mee omgaan." Voor aandeelhouders een weinig bevredigend antwoord.