VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een wakker bedrijf

Met gepaste trots presenteerde directievoorzitter Frans Geelen de cijfers van het eerste kwartaal van Beter Bed Holding. De nettowinst steeg met ruim 37 procent, terwijl de omzet met 6,8 procent toenam. De winst per aandeel was 0,47 euro. In het eerste kwartaal van 2004 was dit cijfer 0,34 euro.

Beter Bed is actief in de Europese markt voor slaapcomfort met zevenhonderd detailwinkels. De voornaamste ketens zijn Matratzen Concord, met voornamelijk winkels in Duitsland, en Beter Bed in Nederland. Het aantal winkels groeide in het eerste kwartaal netto met 23. In heel 2004 kwamen er 38 winkels bij. Gezien deze gunstige resultaten verwacht Beter Bed over het eerste halfjaar een groei van de nettowinst met 50 procent. In het jaarverslag werd nog uitgegaan van een groei tussen 12 en 20 procent.

Naast deze mooie kwartaalcijfers werd ook meegedeeld dat Beter Bed in gesprek is met een Spaanse beddenwinkelketen in de regio Barcelona. Het betreft een familiebedrijf met twintig winkels en 10 miljoen euro omzet in 2005. De bedoeling is stapsgewijs de aandelen over te nemen. Met de transactie is een bedrag van 5 miljoen gemoeid. Op een vraag antwoordde Geelen dat de markt in Spanje sterk gefragmenteerd is. Dit biedt kansen om de bestaande positie uit te breiden. Bovendien wordt door de huidige eigenaar tot nu toe nauwelijks reclame gemaakt. De vroegere pogingen tot expansie in Italië en Frankrijk vonden plaats in een volledig andere markt. Het investeringsniveau en de locatie zijn vergelijkbaar met de Duitse keten. Het bedrijf is winstgevend met een sterke balans. Geelen verwacht na de overname op korte termijn reeds een bijdrage aan de winst.

Gevraagd naar expansiemogelijkheden antwoordde Geelen dat er nog voldoende mogelijkheden zijn voor de twee grootste formules op de Duitse en Nederlandse markt. Matratzen Concord met 570 winkels kan nog groeien naar 700 à 750. Beter Bed met 78 in Nederland kan nog uitbreiden tot 90 à 100. Dit betekent in het huidige tempo nog ruimte voor groei in de komende drie jaar.

In de toepassing van de code-Tabaksblat zit vooruitgang. Toch is ook na de statutenwijziging nog wel enige verbetering mogelijk. Voor de variabele bonus, die kan oplopen tot 75 procent van het vaste salaris, worden geen criteria bekendgemaakt uit concurrentieoverwegingen. De winstdoelstelling voor de in 2005 toe te kennen opties wordt pas in het jaarverslag over dat jaar vermeld. Voor opties uit 2004 is de doelstelling nu bekend. Deze opties kunnen vanaf 3,5 jaar na toekenning worden uitgeoefend, mits op dat moment een nettowinst van 12 miljoen euro of meer is behaald.