VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een beter resultaat

Op Beursplein 5 vergaderden achttien
aandeelhouders die veertig procent van de aandelen vertegenwoordigden. Beter Bed
Holding is actief in de Europese markt voor slaapcomfort met onder meer
detailhandel via 651 winkels per ultimo april 2004.
De winkelketens omvatten Beter Bed, Dormaël, Beddendump en Matratzen Concord,
met een sterk accent op Duitsland en Nederland en in beperkte mate Oostenrijk en
Zwitserland.

Voorafgaand aan de vergadering werd een persbericht uitgereikt met de
resultaten van het eerste kwartaal 2004 waaruit een verrassend goed
nettoresultaat bleek van drie miljoen euro en dat was beduidend beter dan de 1,3
miljoen euro van het eerste kwartaal 2003. Dit droeg zeker bij tot een levendige
bijeenkomst.

In zijn toelichting op de jaarcijfers 2003 gaf bestuursvoorzitter Frans
Geelen aan dat 2003 duidelijk een overgangsjaar is geweest na het verliesgevende
jaar 2002. Het nettoresultaat van 1,751 miljoen euro werd bereikt via een
verbetering van de brutomarge en een verlaging van de kosten. Ook werden 68
winkels geopend en 42 winkels gesloten. Vanwege teleurstellende resultaten en
moeilijke marktomstandigheden werden alle winkels in Frankrijk en Italië
gesloten. Via flexibele huurcontracten en relatief geringe investeringen per
winkel is het mogelijk zonodig snel wijzigingen aan te brengen in het
winkelbestand. In Zwitserland en Oostenrijk is helaas nog sprake van een
verliesgevende situatie. Verbetering is echter mogelijk en door stijgende omzet
ook te verwachten. Veel aandacht is verder gegeven aan de implementatie van een
nieuw automatiseringssysteem dat goed voldoet.

In de toekomst zijn er met name in Duitsland nog voldoende winstgevende
expansiemogelijkheden bij Matratzen Concord. Voor expansie in andere Europese
landen zoals Engeland, Spanje,Frankrijk en Italië zijn na de autonome
teleurstelling in beide laatste landen, wellicht mogelijkheden voor
(groothandels)activiteiten in samenwerking met partners aldaar. Besloten is de
beide productieunits in Polen samen te voegen op een locatie, waarna afstoting
zal volgen zodra zich mogelijkheden voordoen. De hoogte van de huidige
reorganisatievoorziening is hiertoe toereikend.

Ondanks het goede eerste kwartaal zullen het tweede en derde kwartaal
seizoensmatig zwak blijven, Verder is nog geen herstel te zien van de markt voor
slaapkamerproducten.

De algehele gang van zaken als gevolg van margeverbetering en verdere
kostenreducties wekt de verwachting dat de netto winst over geheel 2004 fors
hoger kan uitkomen dan in 2003.

Wat betreft de code-Tabaksblat stelde de voorzitter Van Seggelen van de raad
van commissarissen dat de bepalingen en ‘best practises’ worden omarmd en reeds
voor een groot deel van toepassing zijn. Alleen de bepalingen over het bezit van
en handel in effecten van andere instellingen is in verband met privacy aspecten
nog sprake van nadere overweging. Het honoreringsbeleid, inclusief opties en
bonussen, is nog niet geheel uitgewerkt en zal nog aan de vergadering worden
voorgelegd. Vanuit de zaal werd verder met teleurstelling opgemerkt dat
commissaris Jaap Blokker weer niet aanwezig was en blijkbaar nog nooit op een
algemene vergadering acte de presence had gegeven.