VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goodwill, that's the question

 De voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Morris Tabaksblat, geeft het woord aan de heer Crispin Davis, voorzitter van de raad van bestuur, om het over 2001 behaalde resultaat toe te lichten. Davis is tevreden over de verbeterde positionering van Reed Elsevier in haar markten, de interne versterking van de onderneming door betere managers op lagere echelons en over de verbeterde en meer geïntegreerde bedrijfsprocessen. De resultaten van Reed Elsevier hielden beter stand dan die van veel concurrenten. Het gewone resultaat voor belasting steeg met 20 procent.

Wetenschappelijke en Medische Informatie boekte 44 procent meer omzet en een 34 procent beter bedrijfsresultaat. Juridische Informatie deed het jarenlang slecht en boekte nu een hogere omzet (+7%) en bedrijfsresultaat (+9%). Tweederde van de omzet in Educatie (+8%) komt voort uit Harcourt. Het bedrijfsresultaat nam toe met 10 procent. De sector Vakinformatie ondervond als sterkste de invloed van de wereldwijde economische teruggang en toonde een 8 procent lager resultaat bij een 5 procent lagere omzet.

Een belangrijke stap was de overname van Harcourt voor 5,2 miljard euro waarna een deel werd doorverkocht voor 2,4 miljard euro. De activiteiten ?Scientific, Technical and Medical? en ?Schools Education and Testing? worden behouden. Reed Elseviers positie op de Noord-Amerikaanse markt is veel sterker geworden.

De toename van het resultaat met 20 procent is ongeveer gelijk aan het effect van de rentebaten van de in 2001 uit emissie verkregen gelden en de financiële transacties rond de overname van Harcourt.

Interessant is dat bij Reed Elsevier het werkkapitaal negatief is door vooruit ontvangen bedragen, voornamelijk abonnementsgelden. Dat scheelt rente!

De post goodwill is een bijzondere bij een uitgever. De VEB vraagt zich af hoe verantwoord het is om de economische levensduur van goodwill te verhogen van twintig naar veertig jaar. De goodwill (5,5 miljard euro) en de immateriële vaste activa (5,5 miljard euro) bedragen samen 11 miljard euro op een balanstotaal van 16,1 miljard euro en een eigen vermogen van 4,8 miljard euro! Kunnen immateriële activa na veertig jaar nog waarde vertegenwoordigen?

Het bestuur acht veertig jaar verantwoord. In de uitgeverswereld genereren informatie, publicatie-, auteurs- en tentoonstellingsrechten en databanken wel degelijk gedurende decennia economisch nut en dus kasstroom. Voor machines geldt terecht een veel kortere afschrijvingsperiode.

De vergadering keurt het voorstel goed om Elsevier NV om te dopen in Reed Elsevier NV. De Engelse tak Reed International PLC wordt Reed Elsevier PLC. De houdstermaatschappij noemt zich voortaan Reed Elsevier Group.

Een boeiend bedrijf dat op de goede weg lijkt. De bovengenoemde content moet de gezonde basis vormen voor de verwachte sterke toename van de inkomsten.