VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slechte nachtrust

De heer Drs. M.J.N.M. van Seggelen, voorzitter van de raad van commissarissen, opent donderdag 25 april in het Hilton Hotel de jaarvergadering van Beter Bed. Het aantal stemgerechtigde aandeelhouders is ruim 23 procent. Het optimistische gedeelte van deze middag was helaas alleen het verleden. Het jaar 2001 heeft in het teken gestaan van een krachtig herstel. Helaas werd de in het laatste kwartaal ingezette vertraging van de groei in 2002 versterkt doorgezet in het eerste kwartaal van 2002.

De voorzitter ziet ook de komende maanden een verdere vertraging en acht een herstel van de resultaten niet voor het eind van het jaar. Gezien de prijsverhogingen, die onomstotelijk gepaard zijn gegaan met de invoering van de euro en de daarmee afgenomen liquiditeit van de consument worden grotere uitgaven (waaronder ook uitgaven in de beddenbranche) uitgesteld. Ook het totale consumentenvertrouwen loopt de laatste tijd flink terug. De heer Frans Geelen, directievoorzitter licht de cijfers over het afgelopen boekjaar toe. Zowel omzet als nettowinst zijn gestegen. De winst per aandeel is in euro’s gestegen van 0,85 euro naar 1,42 euro. Investeringen in met name de IT-sector zijn met bijna 14 procent gestegen. De commerciële focus van Beter Bed Holding is gericht op het realiseren van groei in de detailhandel en marketing van slaapkamermeubelen, matrassen, bedbodems en aanverwante producten en diensten. Men mikt op een groei van de winst per aandeel van ten minste 12 procent per jaar.

Maatregelen, die getroffen worden/zijn ter verbetering van het negatieve tij zijn onder andere. vermindering van de kosten, herschikking van de investeringen en expansie van het filialennet van Matratzen Concord. Belangrijk voor de aanwezige aandeelhouders was uiteraard de uitleg rond de affaire Nesbic. De heer Geelen gaf aan dat de reden om met Nesbic in zee te gaan in feite op twee belangrijke peilers stoelde; namelijk de verminderde aandacht voor small caps en de wens om een sterke partner te hebben ten behoeve van de geplande expansie. Hoewel sommige aandeelhouders om het niet doorgaan niet rouwig waren vanwege de in hun ogen te geringe premie die men bij overname zou ontvangen was er bij de meeste toch sprake van teleurstelling. Redenen voor het niet doorgaan moeten, volgens de heer Geelen gezocht worden in de sterk negatieve marktontwikkeling, de onvoorziene en in duur en diepte ongekende terugval in de vraag. Bovendien was de financiering niet mogelijk zonder onaanvaardbare risico’s voor bieder en onderneming.

Een lager bod accepteren was niet aan te bevelen en niet haalbaar. Klip en klaar staat overigens wel vast dat het negatieve beeld de hele sector behelst en dat de marktpositie van Beter Bed zelfs iets beter is geworden. Opmerkingen vanuit de zaal, van onder andere de VEB, waren de financieringsconstructie rondom de personeelsopties (hiervoor worden nieuwe aandelen uitgegeven) en het zeer dringende verzoek om toe te treden tot de Euronext Prime. Door terugtreding uit de RvC van de heren Diks en Van Rappard is behoefte aan aanvulling. Op een BAVA zal de heer J. Blokker worden voorgesteld als nieuwe commissaris. Deze ervaren ondernemer zal mede Beter Bed door moeilijke tijden moeten sluizen, zodat de aandeelhouders weer rustig kunnen slapen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net