VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beter Bed luistert naar aandeelhouders!

Beter Bed, de retailer op de internationale slaapmarkt, heeft een moeilijk jaar achter de rug. Op 9 oktober 2000 werd een winstwaarschuwing gegeven, 42 beursdagen na de bekendmaking van de goede halfjaarcijfers waarbij een belangrijke resultaatverbetering werd verwacht. Frans Geelen, de nieuwe CEO, gaf aan dat de winstwaarschuwing betrekking had op de ontwikkelingen bij Beter Bed Nederland (omzet 98 miljoen euro). Na het geven van de beurswaarschuwing daalde de koers in een dag met 40 procent van 24,80 naar 15 euro. Sindsdien beweegt het fonds zich tussen de 10 en 13 euro.

Frans Geelen lichtte toe dat de plotselinge tegenvaller duidelijk werd uit de kasomzet van het derde kwartaal. De nieuwe collectie sloeg absoluut niet aan en de omzet bleef miljoenen achter. Bij een onderneming met een brutomarge van 55 procent is dan al snel duidelijk wat de invloed op het resultaat is. Om de rendementen te verbeteren, is een groot aantal maatregelen genomen. Deze zijn onder te verdelen in afstoting van laag renderende verliesgevende activiteiten zoals Beter Baby (management buy out), de MDF meubelfabriek (verkoop) en de Dormal winkels (omgezet in franchise), kostenbesparingen en het beter afstemmen van de formule en de collectie op de wensen van de klant. Voor de herstructurering is ten laste van het resultaat een voorziening gevormd van 7,7 miljoen euro. Na belasting had dit een negatief effect van 5 miljoen euro op het resultaat.Voor het komende jaar wordt geen verwachting uitgesproken, maar Frans van Geelen meldde dat een bedrijfsresultaat wordt verwacht rond het resultaat 2000 voor buitengewone lasten. Voor 2002 en volgende jaren ligt de doelstelling op meer dan twaalf procent winstgroei per aandeel. Dan is men op de weg naar Europese expansie van de huidige 500 naar 1.400 winkels.Tijdens de vergadering zijn twee door de aandeelhouders ingebrachte punten overgenomen. Het eerste betrof het schrappen van de mogelijkheid om voor stockdividend te kiezen. Doordat de stockkeuze twee tot 5 procent aantrekkelijker was dan het contantendividend, zouden veel aandeelhouders hiervoor kiezen. De hiermee verband houdende verwatering van zon vijf procent is onvoordelig voor de aandeelhouders en gezien de cashflow van Beter Bed ook niet nodig voor de onderneming.Het tweede betrof de termijn voor de emissiemachtiging. Het voorstel was om deze te bekorten van zes naar drie jaar. Uiteindelijk is het 18 maanden geworden. De heer M.J.N.M. van Seggelen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf na de vergadering aan dat dit luisteren naar de aandeelhouders past bij de oorsprong van Beter Bed  een familiebedrijf.