VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe commissaris in overgangsfase

Op de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering stond het vertrek van een commissaris en de benoeming van zijn plaatsvervanger. Daar was een tiental personen op afgekomen. Achter de bestuurstafel zaten Endemol-cfo Peter Kerstens, commissaris Gert Smit en bedrijfsjurist Luc van Daele als secretaris.

Deze commissariswisseling is het gevolg van de verkoop van het 75%-belang in Endemol van Telefónica. Dit Spaanse telecom-bedrijf had al spoedig spijt gekregen van de overname van Endemol in 2000. In 2005 werd 25 procent in Endemol weer naar de Amsterdamse beurs gebracht, waarbij werd gezegd dat Endemol geen kernactiviteit meer was. Op 14 mei 2007 is bekendgemaakt dat overeenstemming is bereikt tussen Telefónica en een consortium van drie partijen over de verkoop van dit 75%-belang.

In dit consortium, Edam Acquisition te Naarden, hebben 1) Cyrte Investments, een investerings-maatschappij van John de Mol, 2) het Italiaanse Mediaset van Berlusconi en 3) een investeringsmaatschappij van de Amerikaanse bank Goldman Sachs ieder een even groot belang. Dit consortium wil de resterende 25 procent ook in handen krijgen en heeft daartoe een bod uitgebracht. De aanmeldings-termijn voor deze aandelen is per heden gestart en loopt tot en met 3 augustus aanstaande. Het is de bedoeling om Endemol daarna weer van de beurs te halen. Op 23 juli 2007 is er een volgende aandeelhoudersvergadering om deze transactie toe te lichten.

Telefónica leverde tot nu toe de voorzitter voor de driehoofdige raad van bestuur van Endemol en twee van de drie commissarissen. Na het afronden van de transactie met het consortium inzake het 75%-belang in Endemol is commissaris Santiago Fernandez Valbuena teruggetreden. Voor hem werd nu décharge gevraagd. Hij was niet ter vergadering aanwezig, maar dat was voor deze décharge geen belemmering. De VEB wees bij deze gelegenheid nog maar eens op de groep aandeel-houders die is blijven zitten met een 0,3%-belang in het ‘oude’ Endemol dat in 2000 door Telefónica werd overgenomen. Zeker nu Telefónica terugtreedt, is het noodzakelijk hiervoor aandacht te blijven vragen, want de juiste opstelling van Telefónica tegenover deze ‘oude’ aandeelhouders is nooit echt duidelijk geworden.

Als nieuwe commissaris werd Frank Botman naar voren geschoven. Hij is directeur van Cyrte Investments en daarmee bewaker van de belangen van John de Mol. Over zijn komende rol bij de uitkoop van de resterende 25 procent Endemol heeft hij niet gesproken. Commissaris Smit verwees daarvoor naar het juist uitgekomen ‘Offer Memorandum’. Daarin moet voor de aandeelhouders voldoende informatie staan, dat zal verder op 23 juli duidelijk kunnen worden. De VEB wenst deze keer een zorgvuldige afhandeling en nazorg bij deze transactie en onthield zich van stemming bij de benoeming van Botman. Niet tegen hem persoonlijk gericht, maar als signaal dat deze aanmeldingsprocedure scherp gevolgd moet worden.