VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op weg naar de uitgang

Op de agenda van deze buitengewone vergadering stonden enige punten betreffende de afhandeling van de Amsterdamse beursnotering van Endemol. Het eerste punt betrof het aftreden van de commissarissen Gert Smit en Badia Almirall. Daarna de benoeming van Aat Schouwenaar tot lid van de raad van bestuur. Vervolgens nog de omzetting van Endemol van een nv in een bv en tenslotte in verband daarmee aanpassing van de statuten van Endemol.

Endemol heeft als beursfonds bewogen jaren achter de rug. Een beursintroductie in 1996. Na de overname door het Spaanse Telefónica een beursexit in 2000. Een belang van 25 procent in Endemol werd in 2005 weer naar de beurs gebracht. En onlangs nam Edam Acquisitions, een consortium met onder andere een investeringsmaatschappij van John de Mol als een van de drie deelnemers, het belang van 75 procent van Telefónica over. Vervolgens deed Edam Acquisitions een bod op de overige 25 procent die genoteerd is in Amsterdam.

Inmiddels is de verlengde biedingsperiode op 22 augustus gesloten en meldde Edam Acquisitions 99,73 procent van de aandelen Endemol in handen te hebben. De beursexit staat voor 12 september aanstaande op het programma. Daarna zal een uitkoop-procedure voor de resterende aandelen worden gestart.

Deze buitengewone vergadering was al de vijfde vergadering dit jaar. De gang van zaken met betrekking tot het aftreden van de commissarissen Gert Smit en Badia Almirall leverde de nodige verwarring op. In de agenda was geen datum van aftreden vermeld en als dit aftreden in de toekomst ligt wordt het moeilijk om daarvoor de gevraagde décharge te verlenen.

De VEB stelde dit als enige aan de orde. Commissaris Frank Botman die deze vergadering leidde, deelde mee dat Smit en Almirall daags tevoren per 27 augustus waren afgetreden. Hij verwees hiervoor naar het biedingsbericht, waarin hierover het nodige moet zijn opgenomen. Daarin staat dat Smit en Almirall "zullen aftreden niet later dan 30 dagen na de laatste aanmeldingsdag, 3 augustus 2007." Toch merkwaardig dat Endemol hun daadwerkelijk aftreden per 27 augustus niet concreet heeft vermeld: dat geldt voor zowel de agenda van deze vergadering, als de mogelijkheid om een persbericht uit te brengen. Ten aanzien van de gang van zaken op dit punt maakte de VEB dan ook een voorbehoud en onthield zich van stemming.

Ook bij de benoeming van Aat Schouwenaar tot (derde) lid van de raad van bestuur onthield de VEB zich van stemming. Zijn curriculum vitae was weliswaar beschikbaar, maar er was niets bekend over zijn beloningspakket. Endemol zei wel toe dit alsnog aan te geven. En zo komt het einde van de huidige Endemol beursnotering in zicht.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net