VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer weg van teruggeweest

Op de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering stonden twee punten: een toelichting op het onvoorwaardelijke bod in contanten en decharge voor de beide commissarissen over de laatste paar maanden. In plaats van het woord "buitengewoon" was "bizar" wellicht meer op zijn plaats. In 1996 naar de beurs, in 2000 er weer af, eind 2005 opnieuw naar de beurs en nu weer weg. De vergadering was al de derde of vierde in minder dan een half jaar. Het aantal aanwezigen was gering en alleen de VEB had enkele vragen en opmerkingen.

Dat aandeelhouders niet veel te vragen hadden, was niet zo opmerkelijk. Het bod was gelijk aan de prijs incl. management-premie, die de Spaanse Telefónica – toen nog eigenaar van driekwart van de aandelen – kort tevoren bij de bieder Edam Acquisition had bedongen, bij een nog 12,5 procent lagere koers. Deze biedprijs was meer dan 2,7 maal de introductiekoers van anderhalf jaar geleden. Qua koersontwikkeling dus niet zo gek.

Ten opzichte van de prestaties wat moeilijker te beoordelen. Rothschild, aangezocht door Endemol/Telefónica, gaf een ‘fairness opinion’. Vergelijking met een ‘peer group’ is niet mogelijk, want die is er niet, werd op een vraag geantwoord. Belangrijkste houvast voor de biedprijs was: meer dan 24 maal de ebitda van 2006 en ruim 14 maal de (voorzichtige) analistentaxatie van de ebitda voor 2007.

In de inleidende toelichting op het bod wees ceo Elías Rodriguez-Viña Cancio volledigheidshalve nog eens op risico’s voor de aandeelhouders die niet op het bod zouden ingaan, zoals illiquide bezit, weinig of geen zeggenschap, wijziging van solvabiliteit, geen tegemoetkoming aan fiscale en dividend-wensen. Bovendien is er een gerede kans op een uitkoop procedure, resp. juridische fusie.

Enige onzekerheid bestond over de situatie van de minder dan 3 promille aandelen die bij de vorige beursexit in 2000 niet waren aangemeld en waarover Telefónica, ondanks herhaalde vragen, steeds onduidelijk was geweest. De ceo verklaarde echter dat de bieder bereid was deze aandelen op gelijke voorwaarden als de overige te kopen en dat met enkele houders daarvan reeds contacten waren opgenomen.

Voorts wees hij op enkele bepalingen van het overnameprotocol: de bieder met ruime ervaring in televisiebusiness staat achter de door Endemol gevolgde strategie, het bod gaat uit van maximale aandeelhouderswaarde, voor de werknemers zijn geen negatieve sociale gevolgen te verwachten. Aan het eind van de vergadering trad de (Spaanse) ceo af. Zijn beide Britse en Nederlandse collega’s – verantwoordelijk voor resp. creatieve en financiële zaken blijven in functie. Als nieuwe ceo zal binnenkort – voor een beperkte periode – Aat Schouwenaar worden voorgedragen.