VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

En waar staat De Mol?

eze buitengewone aandeel-houdersvergadering diende voor de goedkeuring van de overname door Endemol NV van de Franse zustermaatschappij Endemol France S.A.S. Achter de bestuurstafel twee commissarissen, vier leden van de raad van bestuur en een directiesecretaris. In de zaal een dertigtal mensen, voor een buitengewone vergadering een ruime opkomst. Veel vuurwerk leverde dat niet op. De VEB was de enige vragensteller. De rest van de vergadering vond het allemaal prima. Dit kennelijk onder het motto van een van de Endemol-programma’s: "Deal or No Deal."

Gert Smit (oud-bestuursvoorzitter van Vedior) leidde weer de vergadering met Elias Rodriguez-Vina als nieuwe bestuursvoorzitter. Evenals zijn medio 2006 onverwacht vertrokken voorganger Joaquim Agt Bonsfils is hij afkomstig uit de Telefónica gelederen. Hij gaf een toelichting op deze overnametransactie.

Endemol France was in september 2005 door Telefónica uit Endemol gehaald om een begin te kunnen maken met de terugkeer van Endemol naar de beurs. Tussen Endemol en Endemol France speelde toen nog een oude overname, die nog niet geheel was afgewikkeld. Telefónica wilde nu het onderdeel Endemol France weer bij Endemol onderbrengen, zodat het resterende belang van 75 procent ongehinderd ook weer in de markt kan worden gezet.

Endemol France was met een omzet van 189 miljoen euro in 2005 een vijfde in omvang tegenover de ruim 900 miljoen euro van Endemol. Winstcijfers konden niet worden gegeven. Endemol zegt die voor operationele bedrijven uit concurrentieoverwegingen niet vrij te kunnen geven. We moesten het doen met de mededeling dat de winstmarges bij Endemol France hoger zouden zijn dan bij Endemol. En deze moeten tot tevredenheid kunnen stemmen. In 2004 behaalde Endemol een nettowinst van 64,5 miljoen euro op een omzet van 850,9 miljoen euro en in 2005 was dat 83,5 miljoen op een omzet van 900,1 miljoen euro.

Voor Endemol France dient nu maximaal 450 miljoen euro te worden betaald, een basisbedrag van 256 miljoen euro en aanvullend 194 miljoen euro, gespreid over de periode 2007-10 op basis van het businessplan. Nadere bijzonderheden daarover ontbreken. Adviserende banken hebben gekeken naar vergelijkbare bedrijven, onbekend welke.

Voor de financiering van deze overname worden de kredietfaciliteiten van Endemol bij de bestaande zeven banken met 150 miljoen euro verhoogd tot 400 miljoen euro. De intrestvoorwaarden blijven ongewijzigd. De rest moet uit de kasstroom van Endemol komen. Met deze toch wel magere financiële informatie onthield de VEB zich van stemming. Overige onthoudingen waren er niet, tegenstemmen evenmin en daarmee was deze overname zonder meer beklonken. Op welke termijn gaat Telefónica de overige 75 procent in Endemol nu afstoten? "We weten van niets", zeiden commissarissen en bestuursleden in koor. Belangstelling van De Mol voor terugkoop van Endemol is evenmin duidelijk.

Tenslotte kwam de positie van de "oude" aandeelhouders, achtergebleven bij de overname van Endemol door Telefónica, weer aan de orde. Een zaak voor Telefónica, men kon hier toch beweging melden. Want Telefónica heeft inmiddels enige uitkooptransacties in deze zaak gedaan.