VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

EIH speelt toneel

De vergadering van Endemol Investment Holding BV (EIH) was met drie aanwezigen, inclusief de VEB, niet drukbezocht. De lage opkomst is ook niet zo verwonderlijk. Endemol Investment Holding is het niet-beursgenoteerde overblijfsel van de vroegere Endemol NV, dat in 1995 door John de Mol en Joop van de Ende naar de beurs is gebracht en in 2000 door het Spaanse Telefónica is overgenomen.

Het Spaanse telefoniebedrijf betaalde destijds op de top van de markt 5,5 miljard euro voor de televisieproducent, waarna het bergafwaarts ging met de onderneming en de sector in zijn geheel. Eind 2005 bracht Telefónica een deelbelang van 25 procent in het oude Endemol weer terug naar de beurs, waarmee het ‘slechts’1,1 miljard euro ophaalde. Het oude Endemol is inmiddels omgevormd naar EIH met als enige twee activa het resterende belang van 75 procent in het ‘nieuwe’ Endemol NV en een belang van 100 procent in Endemol France dat buiten de beursgang was gehouden. Op haar beurt houdt Telefónica 99,7 procent in EIH. De overige 0,3 procent is in handen van beleggers die, om welke reden ook, niet konden of wilden ingaan op het bod van Telefónica in juli 2000.

Een terugkerende vraag op de vergadering van EIH is of de achtergebleven aandeelhouders hun aandelen alsnog kunnen verkopen aan Telefónica. Deze aandeelhouders hebben aandelen in een houdstermaatschappij, ontvangen geen dividend en kunnen de aandelen niet overdragen. Geen aantrekkelijke belegging dus. Een bevestigend antwoord op die vraag bleef helaas uit. Bestuurslid Borga Garcia Alarcon van EIH verwees naar Telefónica, waarbij hij overigens zelf in dienst is en gaf aan dat het voor Telefónica geen prioriteit heeft om de kwestie met de achtergebleven aandeelhouders op te lossen.

De aanwezige aandeelhouders moesten het doen met de toezegging dat zij geïnformeerd zullen worden over de naam van de contactpersoon bij Telefónica en de vrijblijvende suggestie om de kwestie bij hem aan te kaarten. En dus werd het toneelstuk opgevoerd, waarbij alle voorstellen formeel ter goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering werden voorgelegd, maar de uitslag op voorhand vaststond. De aanwezige Spaanse juridisch adviseur die optrad als vertegenwoordiger van de afwezige raad van commissarissen en gemachtigd was het stemrecht namens Telefónica uit te oefenen, stemde met alle voorstellen in.

De VEB stelde voorts vragen over de ontwikkelingen bij Endemol France. Deze dochteronderneming is buiten de beursgang van Endemol NV gehouden vanwege een conflict met het management over de waardering van hun aandelenbelang dat zij in 2000 verkochten en dat mede wordt bepaald door toekomstige resultaten van de onderneming. Op de balans is hiervoor al een bedrag van 344 miljoen euro gereserveerd dat voor 90 procent voor rekening van EIH komt. Het bedrag kan ook hoger uitvallen.

Er zijn echter nog grotere onzekerheden in de toekomst van EIH. In mei bevestigde Telefónica dat Endemol geen strategisch belang meer is en onlangs verklaarde bestuursvoorzitter Alierte dat het belang in de televisieproducent voor het eind van het jaar zal worden verkocht. Telefónica heeft na enkele kostbare overnames torenhoge schulden en de reductie daarvan heeft prioriteit. Hoewel er geruchten gaan over overname door investeringsmaatschappij Apax en ook John de Mol zijn interesse kenbaar heeft gemaakt, zijn er nog geen concrete voorstellen.

Bestuur en commissarissen van EIH dienen bij een eventuele verkoop van het resterende belang in Endemol NV en van de deelneming in het lucratieve Endemol France te zorgen voor een oplossing waarin ook de overgebleven aandeelhouders van het oude Endemol kunnen participeren. Tot nu toe hebben ze weinig inzet getoond. De VEB zal de kwestie daarom scherp blijven volgen.