VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Terug van weggeweest?

Een bont internationaal team achter de bestuurstafel voor de eerste aandeelhoudersvergadering van Endemol na de nieuwe beursgang op 28 oktober 2005. Het oorspronkelijke Endemol was vijf jaar daarvoor overgenomen door het Spaanse Telefónica. Nu heeft Telefónica een begin gemaakt met het afstoten van Endemol, zo lijkt duidelijk. Maar meer dan een begin is het nog niet, met een belang van 25 procent op de Amsterdamse beurs.

Commissaris Gert Smit (oud-bestuursvoorzitter van Vedior) leidde de vergadering temidden van twee Spaanse collega’s. Er wordt nog gezocht naar een vierde commissaris, die tevens als president-commissaris moet optreden. De voertaal in de vergadering was Nederlands, ondanks het grote Spaans-Engelse overwicht achter de bestuurstafel.

Bestuursvoorzitter Joaquim Agut las de presentatie over 2005 voor in slecht Engels en in een rap Spaans tempo, zodat de vertaler Engels-Nederlands het slechts met moeite kon bijhouden. Over de bedrijfsontwikkeling in het afgelopen jaar toonde Agut zich tevreden. De omzet steeg van 850,9 miljoen in 2004 tot 900,1 miljoen euro en de nettowinst van 64,5 miljoen tot 83,5 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht Agut een verbetering van het resultaat met 10 à 15 procent. Voor de komende jaren is als dividendbeleid een uitkeringspercentage van 60 procent aangekondigd. Over 2005 ligt dit op 68 procent. De uitbetaling van 0,08 euro per aandeel betreft de laatste twee maanden van het afgelopen jaar, gerekend vanaf het moment van de beursgang.

Vanaf de oprichting in 1994 tot nu heeft Endemol zich een stabiele groeier getoond, met ieder jaar enige bedrijfsovernames en nieuwe activiteiten. Endemol ontwikkelt amusements-programma’s voor televisie en audiovisuele beschikbaarheid voor een breed publiek, hoofdzakelijk ten behoeve van omroeporganisaties. In de Verenigde Staten, grote delen van Latijns-Amerika en Europa, Rusland, India, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika kan het televisiepubliek genieten van Big Brother en overige Endemol-producten. Midden- en Oost-Europa en het Verre Oosten zijn nu de eerste aandachtsgebieden voor verdere expansie.

Agut en de tijdens de vergadering benoemde cfo Jan Peter Kerstens waren open over de gang van zaken in 2005 en de bedrijfsontwikkeling. Vraagtekens bleven er ten aanzien van de strategische ontwikkelingen. Als meerderheidsaandeelhouder heeft Telefónica nu nog een overheersende positie, met onder andere recht op meer bedrijfsinformatie dan andere aandeelhouders.

Of dat wordt gewijzigd wanneer dat belang onder de 50 procent daalt, kon Agut de VEB niet zeggen. Evenmin dacht hij te weten hoe de verhouding Telefónica-Endemol zich verder zal ontwikkelen en in welk tempo een eventueel verder loslaten van Endemol zal gaan. Als algemene opmerking kon hij nog wel kwijt, dat Endemol voor Telefónica geen strategisch belang meer heeft.

In een persbericht van 8 juni 2006 meldt Endemol dat ceo Agut na afloop van de vergadering zijn vertrek heeft aangekondigd, om persoonlijke redenen. De Spaanse aanwezigheid in de raad van bestuur is daarmee ten einde.