VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bestuur uitgebreid

Eriks, groothandel in machineonderdelen en leverancier van onder meer afsluitmaterialen en kunststofleidingen, is er onlangs in geslaagd om de Rotterdamse branchegenoot Econosto over te nemen. In verband met de afronding van dit bepaald niet geruisloos verlopen overnameproces waarbij door investeringsmaatschappij Gilde en Eriks gevochten is om Econosto, stond nu de samenstelling van het bestuur van Eriks op de agenda. De voormalig bestuursvoorzitter van Econosto, Frank van Os, werd nu voorgedragen voor benoeming in de raad van bestuur van Eriks.

Tegen deze benoeming van Van Os had de vergadering geen bezwaar. Niettemin riep de samenstelling van Eriks’ bestuur bij de VEB wel vragen op. Niet zozeer ten aanzien van de personele bezetting, maar meer vanwege de omvang hiervan. De huidige raad van bestuur komt namelijk nu op zeven. Een toch bijzonder groot bestuurscollege voor deze onderneming. Bestuursvoorzitter Jan van der Zouw erkende dat volmondig. Bij de voorbereidingen van de Econosto-overname is Eriks zich daarvan bewust geweest. Voor een goede integratie van Econosto in het Eriks concern wordt deze benoeming in de raad van bestuur gewenst geacht, aldus Van der Zouw. Zo is het ook gegaan bij de overname van het Engelse Wyko eind 2006.

De twee Wyko-directeuren hebben hun plaats in de Eriks’ bestuur inmiddels goed gevonden. De naam Econosto zal in Eriks-verband gehandhaafd blijven, zo is de bedoeling. Uit de vergadering kwam de vraag of het door Econosto gevoerde predicaat “Koninklijk” hierbij behouden kan blijven. Duidelijk werd dat dit aspect bij de overnamebesprekingen een minder belangrijke rol heeft gespeeld, zodat het antwoord hierop thans niet kon worden gegeven.

De samenstelling van de raad van bestuur zal bij Eriks de komende tijd zeker onderwerp van discussie zijn, zo werd de VEB te kennen gegeven. Bij een mogelijk volgende grote overname zal uitbreiding daarvan niet meer aan de orde kunnen zijn, zo werd gezegd. Bovendien is een volgende grote overname in het geheel niet in het vizier. Het is verder te verwachten, dat deze raad van bestuur de komende jaren door natuurlijk verloop in omvang zal kunnen afnemen. Informeel vormen bestuursvoorzitter Van der Zouw en financieel directeur De Boer thans een soort kerngroep binnen de raad van bestuur.

Het contact met de overige leden is doorgaans op vrijwel dagelijkse basis. De voltallige raad van bestuur vergadert verder iedere twee weken, de ene keer via een telefonische conferentie en de andere keer komen bestuurder fysiek bijeen. Met de integratie van Econosto kon weldra worden begonnen. Het integratieproces van Wyko kan als voltooid worden beschouwd. Hiervoor was twee jaar uitgetrokken. Zeker nu de dit proces ogenschijnlijk snel een succes is geworden, kon met vertrouwen aan de overname van Econosto als volgende “grote klus” worden begonnen. De aandacht kan dan ook nu geheel op Econosto worden gericht. Voor het overige had deze vergadering slechts één lichte teleurstelling te verwerken. De halfjaarcijfers van Eriks zijn over twee weken beschikbaar, zodat daarover nu nog niets kon worden gezegd.