VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer gescoord

Eriks, groothandel in machineonderdelen en leverancier van onder meer afsluitmaterialen en kunststofleidingen, heeft een uitstekend 2007 achter de rug en beleeft dynamische overnametijden. In zijn gloedvolle presentatie ging bestuursvoorzitter Jan van der Zouw niet alleen in op de resultaten en de bedrijfsontwikkeling van het afgelopen jaar, maar ook op het lopende overnamebod op branchegenoot Econosto.

De resultaten 2007 zijn indrukwekkend, al zijn ze moeilijk te vergelijken met het voorgaande jaar. Eind 2006 werd namelijk het Engelse Wyko overgenomen, vrijwel even groot als Eriks. Vanaf half november 2006 zijn de cijfers van Wyko meegenomen in de concernconsolidatie. De omzet nam in 2007 met 74,7 procent toe van 543,3 miljoen tot 949,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) sprong vorig jaar met 73,4 procent omhoog van 44,0 miljoen naar 76,3 miljoen euro. De nettowinst steeg met 57,4 procent eveneens aanzienlijk van 27,8 miljoen tot 43,7 miljoen euro.

In 2007 stond de integratie van Wyko voorop. Dat vormt nu de cluster Eriks UK. De belangrijkste doelstelling is verhoging van de productiviteit en winstgevendheid, met het verhogen van de ebitamarge van 5 procent in 2006 naar 7 procent in drie tot vier jaar. Dat lijkt te slagen, met de ruim 1 procent margestijging in 2007 is Eriks UK goed op weg. Eriks UK maakt nu succesvol deel uit van de hele bedrijfsorganisatie. Het personeelsbestand van Eriks is met 2.000 mensen toegenomen en daarmee vrijwel verdubbeld tot 4.600 mensen. De grotere aanwezigheid in diverse landen heeft Eriks meer slagkracht gegeven voor de verdere internationale uitbouw van het concern. Nu wordt al driekwart van de omzet buiten Nederland behaald.

Ondanks de nodige aandacht voor de integratie van Wyko en twee kleinere in 2006 overgenomen bedrijven, is met een autonome groei van 11,1 procent de marktpositie van Eriks ook versterkt. In 2007 waren er slechts twee echt kleine overnames, beide in Engeland. Het voorgaande jaar 2006 kende al een omzetgroei van 21,1 procent. Het is niet eenvoudig die lijn dit jaar door te trekken. Het juist afgelopen eerste kwartaal steeg de omzet met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 245,2 miljoen euro. De nettowinst nam met 13,9 procent toe tot 14,6 miljoen euro. De omzetgroei vlakte wel wat af, maar de industriële productie is nog op een goed niveau volgens Van der Zouw. In dit eerste kwartaal waren er bovendien minder werkdagen, wat altijd merkbaar is.

Heeft Eriks met de overname en integratie van Wyko reeds goed gescoord, met de zo goed als zeker geslaagde overname van Econosto is dat duidelijk eveneens het geval. Hoewel deze buit nog niet geheel binnen is, lijkt de spannende overnamestrijd inmiddels wel gestreden. Overnameconcurrent Gilde is onlangs afgehaakt. Eriks’ laatste bod van 8,21 euro per aandeel heeft ook de grootaandeelhouders van Econosto over de streep getrokken.

In hoeverre Econosto eerst een beroep op participatiemaatschappij Gilde had gedaan om Eriks buiten de deur te houden, is niet duidelijk geworden. Tegen de VEB zei Van der Zouw het management van Econosto zeker te verwelkomen. Econosto behaalde in 2007 met 678 medewerkers een omzet van 260,5 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebita) van 19,3 miljoen euro. Deze twee ondernemingen lijken elkaar goed aan te vullen, zowel regionaal als qua assortiment. Met de overname is een investering van 150 miljoen euro gemoeid. Eriks bevestigt hiermee nogmaals zijn sterke positie als Europese speler in zijn markt.