VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bedrijfsomvang vrijwel verdubbeld

Eriks, groothandel in machine-onderdelen, levert onder meer afsluitmaterialen en kunststof-leidingen en profiteert duidelijk van de huidige opbloei in de industrie. De omzet steeg het afgelopen jaar met 21,1 procent tot 543,3 miljoen euro, het bedrijfsresultaat met 22,3 procent tot 43,8 miljoen euro en de nettowinst met 23,9 procent tot 27,8 miljoen euro. De groepsomzet is verdeeld over vijf segmenten, te weten afdichtingstechniek, aandrijftechniek, stromingstechniek, industriële kunststoffen en gereedschap. Daarvan is industriële kunststoffen met een omzet van 28,9 miljoen euro verreweg het kleinste segment en aandrijftechniek met 188,4 miljoen euro omzet duidelijk het grootste. De overige drie segmenten boekten alle rond de 100 miljoen euro omzet.

Bestuursvoorzitter Jan van der Zouw toonde zich zeer tevreden over de gang van zaken in 2006. Met veel industriële klanten is Eriks toch weinig conjunctuurgevoelig. Enerzijds de aflevering van nieuwe materialen en anderzijds onderhoudswerkzaam-heden zorgen samen voor een evenwichtig geheel. Regionaal doet alleen Frankrijk het slecht, Eriks concentreert zich daar nu eerst op Parijs en omgeving. Aandacht voor expansie is nu vooral gericht op Duitsland, Polen, en van daaruit verder Oost-Europa in.

Eriks streeft naar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10 tot 15 procent, waarvan 5 tot 7 procent autonoom en 7 tot 10 procent door overnames. De acquisitiemogelijkheden liggen vooral in het buitenland. Goede overnamekandidaten zijn echter niet overal aanwezig. Zo wil Eriks in Duitsland het liefst familiebedrijven overnemen, maar het aanbod daarvan is er bepaald niet groot. De omzetstijging via overnames loopt van jaar tot jaar dan ook uiteen. Werden er in 2005 in het geheel geen bedrijven overgenomen, het afgelopen jaar wist Eriks zes buitenlandse ondernemingen in te lijven.

De eerste vijf waren niet bijzonder groot, maar het Britse WYKO was voor Eriks een hele grote vis. De overname van WYKO had in 2006 nog weinig invloed op de cijfers, want de consolidatie vond plaats per 17 november. In omzet deed WYKO (2005: 360 miljoen euro) niet veel onder voor Eriks (2005: 450 miljoen euro), zodat de bedrijfsomvang van het concern met de overname vrijwel is verdubbeld. De marges lagen bij WYKO met 5,5 procent lager dan de 7 tot 7,5 procent bij Eriks, maar met de uitwisseling van het assortiment producten en diensten moeten deze ruimer kunnen worden.

De twee WYKO-managers Dixon en Wilson zijn toegetreden tot de raad van bestuur van Eriks die nu zes leden telt. Aan het eind van de vergadering werd na 21 jaar afscheid genomen van president-commissaris Joop Bouma onder dankzegging voor zijn lange en deskundige inzet voor Eriks.