VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ruim 75% in vaste handen

Uit het jaarverslag blijkt dat de belangen van meer dan 5 procent in 2005 in totaal zijn gestegen van 46,16 naar 69,05 procent. Een opvallende stijger is ING van 10,26 naar 24,59 procent. Tijdens de vergadering deelde de voorzitter mee dat er een bij het bestuur niet bekende houder van een 6%-pakket aanwezig was. In totaal waren 51 aandeelhouders aanwezig, die ruim 38 procent van de uitstaande aandelen vertegenwoordigden.

Eriks heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van technisch distributeur tot industrieel dienstverlener. Het bedrijf levert nu ook allerlei kennis rond het product. In de Benelux is Eriks marktleider en staat in Duitsland in de top 5. Frankrijk heeft de volle aandacht en moet zich dringend verder ontwikkelen.

De onderneming heeft het in 2005 goed gedaan en ook de voor aanvang van de vergadering gepubliceerde eerstekwartaalcijfers waren uitstekend. Hoewel de invloed merkbaar is van de trek van de maakindustrie naar lagelonenlanden, heeft Eriks dit door leveranties aan nieuwe hoogtechnische bedrijven meer dan gecompenseerd. Overigens is een trek naar lagelonenlanden geen nieuw fenomeen. Jaren geleden gebeurde dat al bij de textielindustrie en de scheepsbouw. Aan de inkoopzijde komt 30 procent direct of indirect uit lagelonenlanden en dit percentage zal verder stijgen.

Acquisities hebben in 2005 niet plaats gevonden. Bij een interessante potentiële acquisitie werd Eriks afgetroefd door een veel hoger bod van een ‘private equity’-partij. Gezien de doelstelling en de ruime solvabiliteit blijft men alert op acquisitiemogelijkheden. Men gaat de blik verruimen en kijkt ook naar Oost-Europa, Scandinavië en Groot-Brittannië. Eriks zelf heeft in de loop der jaren diverse ‘private equity’-partijen aan de deur gehad. Het stadium van waarde-indicatie is nooit bereikt.

De raad van commissarissen werd uitgebreid met Aris Wateler, algemeen directeur van Parcom Ventures, een investeringsvehikel van ING. Hij is op dit moment de enige commissaris met een binding met een grootaandeelhouder.