VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Certificering afgeschaft

"Eriks, een prachtig bedrijf" is het motto dat de vertrekkende bestuursvoorzitter Kreuger boven zijn voorwoord in het jaarverslag zette en gezien de resultaten 2004 lijkt dit terecht. Ook voor 2005 is de directie optimistisch: zij verwacht 10 tot 15 procent omzetgroei en, voorzichtig geraamd, een stijging van de winst per aandeel van 5 tot 10 procent.

Van de omzet van technische handelsonderneming Eriks is tweederde klantspecifiek. Het bedrijf wil een innovatieve distributeur zijn, dicht bij de klant. Eriks kent regionaal zes clusters: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. Voor Zuidoost-Azië wordt een partner gezocht die geheel of gedeeltelijk de activiteiten overneemt.

Ook in de Verenigde Staten moet iets gebeuren. Een management buy-out is recentelijk niet van de grond gekomen. In de komende twee tot drie jaar moet men of de weg in van voorzichtige groei of een strategische partner vinden die geheel of gedeeltelijk overneemt. Frankrijk geeft nog zorgen en daaraan zal voldoende aandacht worden geven zodat de noodzakelijke groei wordt gerealiseerd. In Alkmaar wordt de komende maanden de verplaatsing van de activiteiten van het centrum naar een locatie buiten Alkmaar voltooid. De oude locatie is een aantal jaren geleden al verkocht, zodat geen boekwinst is te verwachten.

De score op de VEB Corporate Governance rating zal verbeteren doordat in de jaarvergadering is besloten het vrijwillig toegepaste structuurregime te verlaten en de certificering op te heffen. De voorzitter van het administratiekantoor meldde van harte akkoord te gaan met de decertificering onder het motto "als het getij verloopt, moet men de bakens verzetten". De mogelijkheid tot het uitgeven van preferente beschermingsaandelen blijft gehandhaafd en het percentage wordt verhoogd van 50 tot 100 procent van de uitstaande overige aandelen. Van de aandelen is inmiddels ruim 51 procent in vaste handen.

Tijdens de vergadering werd Jan van der Zouw benoemd tot opvolger van de met pensioen gaande bestuursvoorzitter Hans Kreuger. Van der Zouw is al sinds 1999 werkzaam bij Eriks en maakt reeds deel uit van de directie. Tevens werd de directie, na statutenwijziging raad van bestuur geheten, uitgebreid met de heer Beckers, waarmee naast een Duitser nu ook een Belg deel uitmaakt van dit college. De reeds sinds 1986 fungerende president-commissaris Bouma zal in 2007 aftreden.