VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slechts deels transparant

In de afgelopen vergadering kwam duidelijk naar voren dat Eriks als bedrijf goed functioneert: de presentatie van directievoorzitter Kreuger was behoorlijk volledig en diepgaand. Het bedrijf geeft enerzijds de indruk een niche-speler te zijn, anderzijds blijkt Eriks binnen de ‘peer’-groep juist een relatief breed assortiment te voeren, aldus Kreuger. Aangezien de autonome groei afgelopen jaar beneden nul bleef, zocht Eriks de groei in overnames, met name de Vlaamse branchegenoot Baudoin.

 Tijdens de vergadering kwam naar boven dat Eriks hiervoor zeventien miljoen heeft betaald, bij een winst van circa een miljoen in 2002: 17 keer de winst is rijkelijk veel, zeker als je eigen aandeel 8 keer de winst noteert. Als onderbouwing werd genoemd het veilingbod waardoor de prijs werd opgedreven, en ook de goede winstverwachtingen voor 2003 zouden de hoge koers-winstverhouding kunnen verdedigen. In ieder geval bleek Eriks wel blij te zijn met de acquisitie. Op deze wijze wordt de financiering wel krapper, hetgeen dan op allerlei wijzen opgelost gaat worden, onder andere middels de gehoopte keuze van de aandeelhouders voor het stock-dividend.

Vlak voor de vergadering kwam Eriks met het resultaat over het eerste kwartaal van 3,4 miljoen netto: het is moeilijk vanuit dit resultaat een jaarresultaat te schatten, gelet op seizoensinvloeden. Ook in E-commerce heeft Eriks het nodige geïnvesteerd, door met name E-invoicing: zou je verwachten dat de productiviteitsgroei wat hoger zou uitvallen. De activiteiten buiten Europa zullen worden gereorganiseerd, eventueel afgestoten, in ieder geval niet met boekverlies.

Al met al een goed georganiseerd bedrijf dat echter verkeerd in de publiciteit komt door de juridische geslotenheid. Eriks is geheel dicht getimmerd met beschermingsconstructies: zowel door certificering van aandelen, als door het structuurregime.

Op de vergadering kwam ter tafel een brief van 6 mei van Van Beuningen namens een groep van zes institutionele certificaathouders, vertegenwoordigend 65 procent van het geplaatste kapitaal, waarin gesteld werd dat Eriks dermate beschermd is dat er geen sprake is van een moderne en slagvaardige corporate governance structuur: goede doorstroming van de raad van commissarissen werd gevraagd en de heer Van den Boom werd door de groep van zes certificaathouders als commissaris voorgedragen.

De advocaat namens de groep van zes ‘kon praten als brugman’, de beschermingsconstructies waren te sterk om hier door heen te breken. Voorzitter Bouma zegde wel toe de aanbevelingen serieus in overweging te nemen, echter zonder concrete toezeggingen. Het is jammer voor een goed bedrijf als Eriks dat de poorten zo dicht worden gehouden. Dit is uiteindelijk niet in het belang van de onderneming cq niet in het belang van ‘stakeholders’.