VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goede performance op beurs niet beloond

Eriks is een technische handelsonderneming die meer wil zijn dan dozenschuiver. Bij eenderde van de omzet komt assemblage kijken. Eenderde van de leveringen betreft klantspecifieke oplossingen. Als een afnemer wil dat Eriks de magazijnfunctie overneemt, kan dat. Door deze toegevoegde waarde hoopt Eriks bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te werven. Eriks is in dit verband ook druk in de weer met ERP en internet.

De omzet laat een gestage stijging zien van 206 miljoen euro in 1996 tot 340 miljoen euro in 2001. Dit is zowel te danken aan autonome groei als aan overnames. De winst per aandeel steeg van 2,84 in 1996 tot 5,05 in 2001. De beurskoers is de afgelopen vijf jaar echter praktisch onveranderd gebleven (circa 30).

Eriks is in diverse markten actief: onder meer in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, de VS en het Verre Oosten. In Duitsland wil men snel groeien. Er is onlangs een Duitser benoemd in de groepsdirectie. De groei in België en Frankrijk heeft een impuls gekregen via overname van Baudoin. Eriks heeft voor Baudoin circa 10  de winst betaald. Gezien haar rendementsdoelstelling van 20 procent zal deze overname de winst per aandeel negatief beïnvloeden. Dit zal volgens de directie goedgemaakt worden door synergievoordelen. Of het wenselijk is de aanwezigheid in de VS en het Verre Oosten te continueren wordt op dit moment bekeken.

Door de overname van Baudoin heeft de solvabiliteit een kritische grens bereikt (38 procent). Hiervoor heeft de directie een financieringsplan opgesteld. Ook wil men via keuzedividend de solvabiliteit verbeteren.

De heer Van Beuningen, die een aantal grootaandeelhouders vertegenwoordigde, complimenteerde de directie met de behaalde resultaten. Maar, zo stelde hij, het is jammer dat de belegger daar niet van profiteert. De pensioenfondsen hebben zich van de small caps afgewend. Van Beuningen meldde dat zij bereid zijn weer geld in small caps te steken, mits beschermingsconstructies worden opgeheven en sprake is van voldoende doorstroming in de raad van commissarissen. Zoals gebruikelijk werd hier defensief op gereageerd.

De VEB merkte op dat het niet relevant is of de argumenten pro beschermingsconstructies en pro het aanblijven van goed functionerende commissarissen terecht zijn. Als de (grote) beleggers dit niet willen, moeten de ondernemingen hiernaar luisteren. De lage K/W is niet in de eerste plaats door de geslotenheid van de small caps veroorzaakt. Maar een sterkere positie van de aandeelhouder kan wel helpen om de koersen weer een goede reflectie te laten zijn van de economische waarde. Interessant is dat de pensioenfondsen hier serieus werk van gaan maken. Eriks beloofde hier constructief naar te zullen kijken.