VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Jaar van herstel

Een kleine veertig personen waren naar Alkmaar gekomen om onder andere kennis te maken met de nieuwe directeur, de heer A. Goud, die per 1 februari 2001 in dienst is getreden. De herstructureringen, die na het dramatisch verlopen jaar 1999 zijn ingezet door de interim manager, de heer J. van Dijk, hebben hun vruchten afgeworpen. Daarnaast heeft de toegenomen bedrijvigheid in de algemene basisindustrien ook een rol gespeeld.

 In Belgi en Nederland (ruim 60 procent van de omzet) is een straffe reorganisatie doorgevoerd en werkt het bedrijfsinformatiesysteem SAP 2/3 nu naar behoren en zal dit jaar verder worden geoptimaliseerd. Door deze maatregelen is de productiviteit aanzienlijk toegenomen en werd er meer klantgericht gewerkt. Productkennis bij de verkoper staat weer hoog in het vaandel, daar ERIKS over een breed en diep assortiment van producten en diensten beschikt. Uit kostenoverwegingen zijn de hoofdkantoren in Frankrijk en de Verenigde Staten gesloten en zijn de daar werkende clustermanagers nu voor het geheel verantwoordelijk. Ook is meer aandacht besteed aan het verwerven en vasthouden van goede managers.

Voor de negen clusters zijn duidelijke doelstellingen geformuleerd, wat betreft: marktpositie, integratie, geaquireerde ondernemingen, autonome groei, onderlinge samenwerking en resultaateisen. Voor het bereiken van deze doelstellingen is nu een heldere strategie ontwikkeld. ERIKS wil een belangrijke Europese speler worden, zowel ten opzichte van de leveranciers als van de afnemers, en wil daarom 10 tot 15 procent per jaar groeien, waarvan de helft autonoom, en een bedrijfsresultaat groter dan 20 procent.

In 2000 bedroeg de autonome groei 7,4 procent en was het resultaat op het genvesteerd vermogen 22,7 procent. De komende jaren wil ERIKS op eigen kracht deze doelstellingen behalen, doch zij staat wel open voor de marktontwikkelingen. Een strategische samenwerking met grote, onafhankelijke of beursgenoteerde industrile toeleveranciers of financile instellingen wordt niet uitgesloten, als het maar leidt tot voordelen voor de langere termijn en de doelstellingen sneller worden gerealiseerd. ERIKS Nederland B.V. is thans nog gehuisvest in een tiental oudere panden, en deze zijn onlangs verkocht aan een woningstichting. In de Boekelermeer (industriegebied Alkmaar) wordt een gebouw (investering 40 miljoen gulden) gehuurd met een koopoptie. De verhuizing zal pas in 2003 geschieden.

Ook in Roermond moet verhuisd worden. De verkoop van het pand daar was, rekening houdend met een verhuisvoorziening, goed voor een bijzondere bate van 2,6 miljoen euro, en de verkoop van twee deelnemingen gaf een boekwinst van 0,8 miljoen euro. Van de winst wordt ruim 9 miljoen euro ingehouden en 6,1 miljoen euro als contant dividend uitgekeerd.

Door de gerealiseerde acquisities in 2000 en 2001 wordt een omzettoename in 2001 verwacht tussen de 15 en 20 procent. Sinds dit jaar geeft ERIKS (onder andere op langdurige aandrang van de VEB) kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal was de omzet met 22,7 procent gestegen tot 87,6 miljoen euro en het bedrijfsresultaat met 47,7 procent van 4,1 tot 6,1 miljoen euro. Het nettoresultaat (inclusief de verkoopwinst van de panden in Alkmaar) bedroeg 6,4 miljoen euro, waartoe alle clusters, behalve Amerika, hebben bijgedragen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net