VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meedoen voor spek en bonen

Aan een spel mogen meedoen maar in feite niet meetellen. Daar kwam het op neer bij de AVA van Unilever in een vol Congresgebouw de Doelen in Rotterdam. De spek en bonen kregen de certificaathouders na afloop van de vergadering mee in een plastic tasje. Tijdens de vergadering kregen ze niets. Bij alle stemmingen was het administratiekantoor oppermachtig.

De aanval van de VEB (met een volmacht van ruim 300 personen, die ruim 2,2 miljoen stemmen vertegenwoordigde) op de macht van het AK kreeg applaus van de zaal maar dat bewoog bestuursvoorzitter A. Burgmans niet tot toezegging aan de kapitaalverschaffers ze meer zeggenschap te geven. Bij het voorstel tot benoeming van de ieder jaar aftredende acht leden van de raad van bestuur onthield de VEB zich uit principe van stemming. Het voorstel is een wassen neus. Immers het gaat om een bindende voordracht. De twee moedermaatschappijen Unilever NV in Nederland en Unilever PLC in het Verenigd Koninkrijk treden samen op als een onderneming met twee raden van bestuur die uit dezelfde personen bestaan.

In 2000 formuleerde Unilever zijn ‘weg naar groei’-strategie. Door het aantal merken drastisch te reduceren, wil het concern zowel de omzet als de winstgevendheid sterk verbeteren. De concentratie van de leidende merken, met allen een toppositie op de markt, moet tot een omzetgroei van minimaal 5 procent en een winstmarge van 15 procent leiden. De totale kosten van het programma zijn geraamd op vijf miljard euro, de jaarlijkse besparingen op 1,5 miljard euro. Als we zien dat in het eerste kwartaal 2002 de omzetgroei in plaats van 4 procent maar 3 procent bedroeg (in 2000 zelfs 5,3 procent) stelde de VEB de vraag of Unilever de doelstelling voor 2004 kan waarmaken. Unilever blijft bij de prognoses.

De nettowinst in het eerste kwartaal is sterk gestegen. De margeverbetering werd bereikt door forse prijsverhogingen in Latijns Amerika, Afrika en Azie. Ook door verpakkingen te verkleinen. Maar hierdoor krijgt de omzet klappen. Een evenwichtige afzetgroei en winstgroei schijnt voor Unilever moeilijk te zijn. Het voor 24,3 miljard dollar overgenomen bedrijf Best Foods veroorzaakt veel integratiekosten en hoge afschrijvingen op goodwill. De goodwill bedraagt drie maal het eigen vermogen dat daalde van 8,1 tot 7,1 miljard euro. De uitdaging is het vasthouden aan en realiseren van de strategie ‘ weg naar groei’.

In 2001 is Unilever van start gegaan met een organisatie op basis van twee divisies: voedingsmiddelen en huishoudelijke- en persoonlijke verzorging. In tegenstelling tot alle geruchten en suggesties is het niet de bedoeling tot een splitsing over te gaan.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net