VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Reculer pour mieux sauter

De grote zaal van de Doelen was te klein om alle aandeelhouders Unilever, die de algemene aandeelhoudersvergadering wilden bijwonen, op te vangen. Er moest een tweede zaal geopend worden met beeld- en geluidsverbinding met de hoofdzaal om alle belangstellenden een plaats te geven.

Of alle aanwezigen het 131 pagina’s tellende jaarverslag hadden gelezen en de jaarrekening hadden bestudeerd, waag ik te betwijfelen. Afgaande op de reacties uit de zaal op de toelichting van de dominerende voorzitter A. Burgmans waren er maar enkelen die de moeite hadden genomen. Het is ook een bijna onmogelijke opgave uit de cijferbrij van diverse valuta (euro, ponden, dollars), regio’s, productgroepen voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging, aandelen Nederlandse NV, Engelse PLC en Amerikaanse Depository Receipts enzovoort, een analyse te maken. Gezien de enorme fee voor de accountant denkt die er kennelijk ook zo over.

De VEB stelde vast dat de autonome groei van het bedrijf met een magere twee procent er zwak uitziet, ook in vergelijking met de concurrentie. De autonome doelstelling werd ook in 2000 weer niet gehaald. Zelfs in een economisch zeer voorspoedig jaar komt die goedkoopste manier van groeien maar niet van de grond. De groei moet van de acquisities komen, zoals van het wel erg dure op drie maal de jaaromzet overgenomen Bestfoods, waarvan maar afgewacht moet worden over hoeveel jaar dit bedrijf gaat bijdragen aan de winst. Uiteraard heeft Unilever daarvoor een doelstelling.

Dit geldt ook voor de herstructurering die al vele jaren aan de gang is. In 2004 moeten alle doelen gehaald zijn, maar dat is nog ver weg. Onderweg kan er nog veel gebeuren Het enorme verlies op de verkoop van het merk Elizabeth Arden wekt argwaan. Het geduld van de aandeelhouders wordt de komende jaren danig op de proef gesteld. De basiswinst per aandeel is naar beneden. Er moet nog heel wat gesaneerd en geherstructureerd worden in producten, fabrieken, organisatie, enzovoort. Een kostbaar proces. Is de groei er niet uit bij de leidende merken en loop je met de afstoting van de kleine merken niet het risico dat je de bescherming tegen de concurrentie verliest? Spreads als margarine gaven een goed rendement; waren de melkkoeien van het bedrijf. Welke milk-cows komen er voor in de plaats?

We zullen van kwartaal tot kwartaal zien of de strategie en de weg naar groei succesvol is. Het is een hele opgave en uitdaging voor de raad van bestuur en directie om de diverse doelstellingen te halen. Daar staat tegenover dat er een voor hen interessante en stimulerende aandelen bonusregeling is getroffen, gekoppeld aan groei van omzet en winst. Dat geeft wat meer vertrouwen in de haalbaarheid van de ambities. Naast de financiële is dat een plaats in de top van de TSR-ranglijst. De winstdaling met 61 procent is onder meer een gevolg van de aankoop van Bestfoods met o.a. geleend geld hetgeen hoge financieringslasten met zich mee bracht. Verder is de afschrijving voor betaalde goodwill ten laste van het resultaat gebracht.

Nog 15 kwartalen rustig slapen volgens het bestuur van Unilever en dan Pie in the Sky?