VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Volhouden, doorgaan

Besi heeft voor het vijfde jaar op rij verlies geleden. Het verlies over 2005 is nog geflatteerd ook, omdat 6 miljoen euro aan R&D-uitgaven werd geactiveerd. Volgens het bestuur is dit onder IFRS voor sommige uitgaven verplicht. Voorheen werden alle R&D-uitgaven als kosten geboekt. Om kosten te verlagen is het totale personeel met 11 procent verminderd en een groot deel van de productie overgebracht naar Aziatische landen. Daar kunnen ook tegen lagere kosten pieken en dalen in de productie worden opgevangen. Vooral in het eerste halfjaar van 2005 waren er nog veel onderbezettingverliezen, maar deze zullen in de toekomst in voorkomende gevallen dus minder groot zijn. De kosten van reorganisatie en verhuizing naar Azië nu zijn genomen.


In 2004 werd Datacon overgenomen om een positie te krijgen in de directe montage van microchips. Volgens bestuursvoorzitter Richard Blickman streeft de hele bedrijfstak ernaar een "complete oplossing" te bieden voor machinebouw in de ‘back-end’ van de chipassemblage. Datacon droeg in 2005 voor 2 tot 3 miljoen euro bij aan het resultaat. De overname heeft maar liefst 76 miljoen euro gekost. Driekwart hiervan betrof ‘intangible’ en ‘goodwill’. Besi heeft nu 56 miljoen euro aan goodwill op de balans staan, dat is 30 procent van het eigen vermogen. Het bestuur houdt in beraad of het voortaan meer informatie zal verstrekken over de jaarlijkse waardering van die post.

Tegenover de goodwill staat harde schuld. De aankoop is bijna geheel contant betaald en onder meer gefinancierd met een converteerbare obligatielening van 46 miljoen euro tegen 5,5 procent. Ook de kaspositie is door de overname afgenomen, maar is nog wel ruim. Het bestuur zal deze niet gebruiken voor de inkoop van aandelen of voor dividend, maar aanhouden als reserve om moeilijke tijden door te komen en eventueel te gebruiken voor verdere acquisities.

De concurrentie zal zwaar blijven omdat op groeimarkten steeds weer nieuwe technologische eisen gesteld worden, bijvoorbeeld voor de assemblage van ultradunne chips of van chips met antennes. Ook van een eventuele verzelfstandiging van de grootste producent, ASM-PT, verwacht Blickman geen verdergaande consolidatie in de sector. De markt zal trendmatig zo’n 5 procent per jaar groeien, maar met sterke ups en downs; de resultaten zullen dus wisselend zijn. Blijft de markt zo als in het tweede halfjaar van 2005, dan is voor 2006 een positief resultaat te verwachten, maar dit is onzeker en het bestuur kon geen voorspelling doen.

Op vragen antwoordde het bestuur niet benaderd te zijn voor besprekingen over een overnamebod. Mocht dit komen, dan staat het bestuur daar niet meteen afwijzend tegenover. Het bestuur heeft zich wel voorzien van de mogelijkheid om beschermingsprefs uit te geven. De VEB stemde hier tegen en ook tegen het voorstel om het bestuur te machtigen tot uitgifte van 20 procent van het aandelenkapitaal. Maar ook dat voorstel werd aangenomen.