VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Adembenemend, zonder winst

BE Semiconductors (Besi) maakt machines voor de back-endassemblage van kale chips. De strategie is om hierin wereldwijd de leidende leverancier te worden, zowel door eigen ontwikkeling als door overnames. De technologie is adembenemend, maar Besi heeft al vier jaar geen winst meer gemaakt. Voor de aandeelhouders is de strategie om leidend te worden erg duur, zo bleek bij de overname van Datacon aan het begin van 2005.
Datacon maakt machines voor ‘flip chip’-bonding: direct solderen van chips, met balletjes, op een meerlagig substraat. Dit is state-of-the-art technologie.

Toch heeft Datacon de afgelopen drie jaar hiermee netto niet meer verdiend dan 0,5 miljoen. Besi heeft voor deze onderneming maar liefst 72,6 miljoen euro betaald, waarvan 65 miljoen contant. Dit zal niet snel worden terugverdiend. Desgevraagd wilde het bestuur niet zeggen hoeveel er aan goodwill is betaald. Nadelig is dat voor de overname een convertible is opgenomen. Bij conversie geeft deze een verwatering met ongeveer een kwart.

Door de overname staat er nu 80 miljoen schuld op de balans en de kaspositie is teruggelopen tot 82 miljoen. Deze is bedoeld om moeilijke jaren door te komen, en die lijken eraan te komen. Zelfs in een goed jaar als 2004, toen de omzet met maar liefst 47 procent steeg, kwam het resultaat niet boven nul. De rentelasten gaan nu het resultaat drukken en het aantal boekingen van machines is weer teruggelopen, zodat in 2005 een verlies verwacht kan worden. Op langere termijn is positief dat het bestuur nog veel kosten wil besparen door uitbesteding in lagelonenlanden. Ook heeft de onderneming meer dan honderd ingenieurs in dienst voor R&D.

Besi heeft nu het structuurregime afgeschaft, maar houdt zich niet geheel aan de code-Tabaksblat. De directiebonussen over 2004 werden pas op de dag van de aandeelhoudersvergadering vastgesteld. Nog steeds is niet precies bekend hoe groot ze zijn geworden. Het verplichte remuneratierapport ontbrak. Voor de bonussen over 2005 waren nog niet alle criteria vastgesteld. Van de vier directeuren heeft één een aanstelling voor onbepaalde tijd, twee zijn begin 2005 aangesteld voor vijf jaar. De raad van commissarissen heeft niet overtuigend uitgelegd dat hierbij in het belang van de aandeelhouders van de norm van vier jaar wordt afgeweken.

De raad van commissarissen heeft zijn basisvergoeding van 15.000 euro verhoogd met 4.000 aandelen Besi per jaar, dat is met ruim 100 procent. Men vond dat de werkzaamheden wel erg waren toegenomen. Omdat per vergadering ook al 1.000 euro wordt vergoed (in 2004 is tienmaal vergaderd) zal de vergoeding per commissaris in 2005 naar schatting boven de 40.000 euro uitkomen. De VEB heeft tegengestemd.