VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Omzetgroei als sleutelwoord

Een omzetdaling van 45 procent en een nagenoeg gelijkblijvend verlies. Maar als men het verlies uitdrukt in een percentage van de omzet, dan is het verlies nagenoeg verdubbeld. De voorzitter van de raad van commissarissen, Willem Maris, opent de vergadering van BE Semiconductor dan ook op sombere wijze en geeft het woord snel aan bestuursvoorzitter Richard Blickman. Deze kan natuurlijk ook niet om het zeer matige resultaat van 2002 heen, maar weet toch nog een aantal positieve zaken te noemen.

Blickman vertelt dat de markt van Besi met 65 procent is afgenomen en dat Besi het binnen die markt met een omzetdaling van 45 procent het relatief nog zo slecht niet doet. Hij geeft aan dat vorig jaar vijftien nieuwe klanten zijn gewonnen en dat is een goede prestatie binnen de kleine markt waarin Besi actief is. Helaas deelt hij niet mee welk percentage van de omzet deze nieuwe klanten voor hun rekening hebben genomen. Wel benadrukt hij het strategisch belang van de klanten. In de semiconductormarkt die in 2002 wereldwijd ruim 100 miljard dollar bedroeg, is Besi slechts betrokken bij een segment van 300 miljoen dollar.

Het marktaandeel van Besi daarbinnen bedraagt ruim 27 procent. In deze kleine markt is er niet zoveel ruimte om marktaandeel te winnen, want iedereen kent iedereen en, zoals Blickman het uitdrukt, “Klanten hebben ook geheugens”. Hij bedoelt hiermee te zeggen dat prijsstunten riskant is om klanten te winnen, daar men daar in betere tijden aan herinnerd wordt.

In deze voor de onderneming relatief rustige tijd is de onderneming goed bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten, het opzetten van nieuwe fabricageplaatsen, onder andere een grote fabriek in Duiven. Daardoor is de onderneming goed uitgerust voor de komende groei van de markt. Daarvan is Blickman overtuigd. Hij is echter niet overtuigd van het moment waarop deze groei weer komt. Overigens schat hij het maximaal haalbare in op ongeveer zeventig procent van de historische top, dat wil zeggen een omzet van ongeveer 135 miljoen. Dat kan alleen bereikt worden door een aantal jaren achter elkaar een flinke omzetgroei te laten zien.

De vergadering verliep rustig en was binnen twee uur afgelopen. De informatie was duidelijk. Vermeldenswaard is het feit, dat punt 7 van de agenda: Machtiging aan de directie tot inkoop eigen aandelen, het niet haalde. Met een krappe meerderheid van stemmen werd dit voorstel van de directie afgewezen.

De rust die het management uitstraalt, de geformuleerde strategie en het feit dat de onderneming per 31 december bijna 120 miljoen in kas had, geven het vertrouwen dat Besi deze barre tijden zal doorkomen en vooraan zal staan bij de volgende groei in de markt.