VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Klaar voor de Upswing

Ook Besi ontkwam niet aan de grootste crisis in de chipindustrie sinds 40 jaar. De branche boekte gemiddeld een omzetdaling van veertig procent. Besi deed het relatief beter maar de winst daalde dramatisch vooral door de verkoop van het 30 procent-belang in Possehl, wat een boekverlies van zeven miljoen euro veroorzaakte. Verder bleek dat Besi de variabele kosten niet voldoende in de hand had. Wel zag Besi, als een van eerste, in het eerste kwartaal 2001 de teruggang. Er werd een ingrijpende reorganisatie gestart die leidde tot een personeelsreductie van circa 20 procent. Een deel hiervan trad in dienst van toeleveranciers.

Toeleveranciers zijn onmisbare partners in de chipindustrie. Zij moeten direct kunnen inspelen op de sterk wisselende vraag. Daarvoor worden bindende afspraken gemaakt. Voor deze commitments betaalde Besi 5,5 miljoen euro in 2001. Deze uitgaven worden als kosten geboekt. Besi is gespecialiseerd in fabricage van ‘back end’-assemblagemachines. Deze doen de bewerkingen zoals verpakken, zagen en sorteren, dit gebeurt op de micron nauwkeurig.
In deze zeer concurrerende industrie is de ontwikkeling van hoogwaardige technologie, die tot efficiëntere productie leidt van vitaal belang. Besi gaf in 2001 circa tien procent van de omzet uit aan onderzoek en ontwikkeling. In het eerste kwartaal was het door de sterk gedaalde omzet zelfs 21 procent. De planning voor de komende vier jaar is 6-8 procent. In 2001 is de nieuwe ABC-lijn gepresenteerd. Diverse productieprocessen worden met deze machine geïntegreerd. Bij drie klanten is een prototype geïnstalleerd.

De doelstellingen 2002-2006 zijn samengevat in een ‘business model’. De omzetgroei is gepland op 20-30 procent per jaar. De nettomarge op 10-12 procent (2001 3,2 procent). De werkmaatschappijen moeten een minimaal rendement van 25 procent van het eigen vermogen halen. Door de winstgevendheid in het verleden en een emissie in 2000 is de solvabiliteit 84 procent. Punt van kritiek, ook vorig jaar, is waarom de directie met maar liefst 142 miljoen euro in kas weigert dividend te betalen. Directeur Richard Blickman zegt dat hij dit geld nodig heeft om slagvaardig te handelen bij eventuele acquisities. Begin januari werd het Amerikaanse bedrijf Laurier overgenomen. Een specialist in sorteren van chips met 40 man personeel. Aankoopprijs 75 procent van de omzet. Op het hoogtepunt van chipcyclus was de prijsbasis circa driemaal de omzet. Besi heeft in deze moeilijke periode zijn marktaandeel vergroot. Ook de afhankelijkheid van grote klanten is verkleind. In 2002 zal circa zestien miljoen euro geïnvesteerd worden in de fabriek te Duiven (werkmaatschappij Fico) en in de nieuwe locatie in China. Voor de voortgaande groei in Azië is dit noodzakelijk. In 2001 bedroeg het aandeel van de verkoop in deze regio 46 procent. De verwachting bij het eerste kwartaalbericht is voorzichtig optimistisch gebaseerd op de toenemende orderontvangsten.